UJAK - Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Studujte vysokou školu s dlouholetou tradicí

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je od roku 2023 součástí AMBIS vysoká škola, a.s.

Zaleží nám na tom, aby naši studenti ihned po ukončení studia získali uplatnění, a studium na Ambis proto orientujeme především na praxi. Od roku 2001 jsme připravili více než 18000 studentů na kariéru v podnikové sféře i ve veřejném sektoru. Jsme součástí COGNOS AG - jedné z největších nezávislých soukromých vzdělávacích skupin v Německu a v České republice máme ze všech soukromých škol nejdelší historii.

AMBIS je největší soukromou školou v České republice s pobočkami v Praze a Brně.

14

studijních oborů

6 000

spokojených studentů

18 000 

úspěšných absolventů

Studium bakalářských oborů se zaměřuje na zprostředkování odborných znalostí, rozvoj dovedností a profesních kompetencí.

Obory koncipujeme v souladu s mezinárodními trendy, požadavky a potřebami praxe.

Co vše můžete studovat na UJAK?

Andragogika - Vzdělávání dospělých

Studujte efektivní a moderní metodiky vzdělávání a výchovy dospělých zaměřených na osobní i kariérní růst, poradenství a mentoring. Učte se od nejzkušenějších odoborníků v ČR s dlouholetou praxí.

Speciální pedagogika

Osvojte si odborné pedagogické dovednosti pro práci s jedinci se speciálními potřebami. Uplatněte se ve výchovných funkcích speciálních zařízení, základních školách, sociálních službách či věznicích.

Resocializační a penitenciární pedagogika

Studujte speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a další příbuzné společenské nauky. Uplatněte se v širokém spektru pomáhajících profesí.

Ekonomika a management podniku

Získejte neocenitelné znalosti a dovednosti pro úspěšné působení ve světě obchodu a podnikání. Naučte se základním ekonomickým principům, analyzovat trhy a konkurenci a rozvíjet schopnosti strategického plánování.

Marketingová komunikace

Studujte obor Marketingová komunikace a dostaňte se během studia na špičku v oboru. Získáte nejen teoretický základ, ale i praktické zkušenosti v oblasti moderního marketingu.

Veřejná politika

Staňte se špičkovým manažerem nebo analytikem ve veřejném i soukromém sektoru. Jako absolventi můžete připravovat změnu důchodového systému, zakládat startup nebo být relationship manager.

Cestovní ruch

Získejte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice v turistických organizacích, v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě.

Právo v praxi

Staňte se podnikovým právníkem soukromé společnosti, uplatněte se v advokátních kancelářích, v organizačních složkách veřejné správy nebo například v neziskovém sektoru a legislativních odborech.

Mezinárodní bezpečnostní studia

Naučte se čelit výzvám v mezinárodním bezpečnostním prostředí a přispívat k jejich řešení. Jako specialista bezpečnosti budete zastupovat národní zájmy a přispívat k mezinárodním diplomatickým jednáním.

Ekonomika a management podniku

Naučte se zpracovávat projektové či případové studie a získejte manažerské kompetence potřebné pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Realizujte se ve vlastním podnikání či ve vůdčích pozicích středních a nadnárodních podniků.

Bezpečnostní management

Naučte se analyzovat rizika a vyvíjet strategie pro jejich minimalizaci. Uplatněte se ve vedoucích pozicích státní správy a soukromých bezpečnostních agenturách a staňte se specialistou na bezpečnost a krizový management.

Management a hospodaření ve veřejné správě

Specializujte se na management ve veřejné správě a posilte vaše postavení na pracovním trhu. Uplatněte se v státních, krajských, či městských úřadech a v řídících funkcích soukromých institucí a organizací.

Na přihlášku ještě není pozdě!

Vyberte si jeden z 14 oborů a staňte se nenahraditelnou součástí AMBIS VŠ. Díky kvalitní praxi získáte cenné zkušenosti již během studia.

Pohled studentů UJAK

Zaujala Vás nabídka studijních oborů na UJAK?

Vyplňte si nezávaznou přihlášku a studujte na první soukromé univerzitě v České republice.