UJAK - Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Studujte vysokou školu s dlouholetou tradicí

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je první soukromou vysokou školou v České republice, která získala status univerzity. Jako první jsme poskytli svým studentům ucelený systém univerzitního vzdělání, tedy možnost získání všech typů univerzitních titulů. Dlouhodobě nabízíme možnost studovat v prezenční i kombinované formě.

7

studijních oborů

1 200

spokojených studentů

35 000 

úspěšných absolventů

Studium bakalářských oborů se zaměřuje na zprostředkování odborných znalostí, rozvoj dovedností a profesních kompetencí.

Obory koncipujeme v souladu s mezinárodními trendy, požadavky a potřebami praxe.

Co vše můžete studovat na UJAK?

Andragogika - Vzdělávání dospělých

Studujte efektivní a moderní metodiky vzdělávání a výchovy dospělých zaměřených na osobní i kariérní růst, poradenství a mentoring. Učte se od nejzkušenějších odoborníků v ČR s dlouholetou praxí.

Speciální pedagogika

Osvojte si odborné pedagogické dovednosti pro práci s jedinci se speciálními potřebami. Uplatněte se ve výchovných funkcích speciálních zařízení, základních školách, sociálních službách či věznicích.

Resocializační a penitenciární pedagogika

Studujte speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a další příbuzné společenské nauky. Uplatněte se v širokém spektru pomáhajících profesí.

Ekonomika a management podniku

Získejte neocenitelné znalosti a dovednosti pro úspěšné působení ve světě obchodu a podnikání. Naučte se základním ekonomickým principům, analyzovat trhy a konkurenci a rozvíjet schopnosti strategického plánování.

Marketingová komunikace

Studujte obor Marketingová komunikace a dostaňte se během studia na špičku v oboru. Získáte nejen teoretický základ, ale i praktické zkušenosti v oblasti moderního marketingu.

Veřejná politika

Staňte se špičkovým manažerem nebo analytikem ve veřejném i soukromém sektoru. Jako absolventi můžete připravovat změnu důchodového systému, zakládat startup nebo být relationship manager.

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Získejte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice v turistických organizacích, v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě.

Na přihlášku ještě není pozdě!

Vyberte si jeden ze 7 oborů a staňte se nenahraditelnou součástí UJAK. Díky kvalitní praxi získáte cenné zkušenosti již během studia.

Pohled studentů UJAK


Blog UJAK

20 let UJAK

Zaujala Vás nabídka studijních oborů na UJAK?

Vyplňte si nezávaznou přihlášku a studujte na první soukromé univerzitě v České republice.