Univerzita

Poznejte nás osobně

Zaleží nám na tom, aby naši studenti ihned po ukončení studia získali uplatnění, a studium na Ambis proto orientujeme především na praxi.

Od roku 2001 jsme připravili více než 18000 studentů na kariéru v podnikové sféře i ve veřejném sektoru. Jsme součástí COGNOS AG - jedné z největších nezávislých soukromých vzdělávacích skupin v Německu a v České republice máme ze všech soukromých škol nejdelší historii.

AMBIS je největší soukromou školou v České republice s pobočkami v Praze a Brně.


Široká nabídka studijních programů

Vysoká škola Ambis nabízí 14 bakalářských oborů s tříletou dobou studia – Bezpečnostní management, Management hospodaření ve veřejné správě a Ekonomika a management podniku, Marketingová komunikace, Právo v praxi, Cestovní ruch, Personální management, Andragogika – vzdělávání dospělých, Veřejná politika, Psychologie, Speciální pedagogika, Resocializační a penitenciární pedagogika, Mezinárodní bezpečnostní studia a Business Economics and Management.

Vysoká škola AMBIS nabízí také navazující magisterské studium, zakončené titulem v oborech Ing./Mgr. – Ekonomika a management podniku, Bezpečnostní management a Management hospodaření ve veřejné správě.

Všechny obory nabízí velkou škálu zaměření, které si můžete vybrat již v prvním semestru studia. Prostřednictvím zaměření získáte hlubší znalosti z oblastí, které odpovídají vašim zájmům a kariérním cílům.

Absolventi mají významnou výhodu, kterou získají během studia v podobě praktického zaměření výuky. V důsledku toho se snadno uplatňují na trhu práce, nalézají bez problému uplatnění odpovídající jejich finančním a pracovním představám.