Žádosti a formuláře

Formuláře pro různé typy žádostí

Formuláře pro financování studia – převzetí pohledávky

Bude Vám školné nebo poplatek hradit zaměstnavatel? Použijte formulář Potvrzení o převzetí pohledávky, který si nechte v zaměstnání potvrdit a v originální podobě ho s podpisem a razítkem doručte do školy k rukám Ing. Jitky Hemerové. Následně bude zaměstnavateli vystavena faktura.