FAQ – často kladené dotazy

O studiu

Jak probíhá Akademický rok?


Akademický rok je rozčleněn do dvou semestrů - zimního a letního.

První (zimní) semestr začíná mezi zářím a říjnem a trvá 12 až 13 týdnů. Zkouškové období, které trvá 5 až 6 týdnů, probíhá v lednu a v únoru.

Druhý (letní) semestr začíná v polovině února a trvá 12 až 13 týdnů. Zkouškové období probíhá v květnu a červnu po dobu 5 až 6 týdnů.

Konkrétní harmonogram akademického roku najdete ZDE.

Je docházka povinná?

V prezenční i kombinované formě studia je výuka rozdělena na přednášky a cvičení. Účast na přednáškách obvykle povinná není (záleží na daném předmětu), zatímco účast na cvičeních je povinná vždy a zahrnuje zpravidla až 75 % celkového rozsahu výuky.

Přesto doporučujeme pravidelně navštěvovat cvičení i přednášky. Výuku vedou zkušení odborníci, kteří ji doplňují praktickými příklady, které v učebnicích jen tak nenajdete. Před zahájením studia obdržíte podrobné informace ke každému předmětu a jeho výuce ve formě sylabů a organizačních pokynů. Sylaby studijních programů obsahují podrobný plán výuky.

Kolik pokusů mám na zkoušku?

Zpravidla má student možnost 3 termínů. První je řádný a následující jsou opravné. Nesplní-li student zkoušku a vyčerpá své 3 termíny, musí si předmět znovu zapsat do dalšího náležitého semestru. Předmět, který se vyučuje pouze v zimním semestru si tedy můžete znovu zapsat pouze následující zimní semestr.

Jaký je rozdíl mezi prezenční a kombinovanou formou studia?

• Prezenční studium probíhá až 3-5 dnů v týdnu. Časová náročnost prezenčního studia je 20 až 25 hodin týdně. Prezenční formu studia zvládnete i v kombinaci s brigádou.

• Kombinované studium probíhá výhradně o víkendech (v sobotu/neděli, nebo oba 2 dny). Semestr má až 13 týdnů výuky a minimálně 3 víkendy budete mít volné. Tato forma je ideální i při práci na zkrácený úvazek či vlastním podnikání.

Rozvrh nadcházejícího semestru obdržíte na jeho začátku. Všechny studijní materiály budete mít dostupné i v elektronické podobě. V tištěné podobě si je pak můžete vypůjčit v univerzitní knihovně.

Jak bude vypadat můj rozvrh?

Rozvrh je pevně stanovený podle studijní skupiny, do níž je student zařazen. Rozvrh se zveřejňuje v informačním systému vždy před začátkem příslušného semestru.

Je možné uznání předmětů z jiné VŠ?

Zápočty a zkoušky absolvované na jiné vysoké škole mohou být po posouzení shody uznány na základě Opatření rektora č. 9/2013. Pro konkrétní informace se můžete obrátit na studijní oddělení.

Je na UJAK povinná matematika?

Matematika se na UJAK vyučuje pouze v programu Ekonomika a management podniku. Studijní plány dalších bakalářských programů matematiku jako samostatný předmět neobsahují. Avšak v některých ekonomických předmětech (např. ve statistice) se s prvky matematiky částečně potkáte. Nemusíte se ale ničeho bát. Jedná se o jednoduché základy a případné nedostatky Vás jistě doučíme.

Školné

Jak probíhá platba školného?

Standardně je školné placeno po jednotlivých semestrech. Vždy určitou dobu předem za následující semestr.

Mohu si platbu školného rozložit do splátek?

Školné se standardně hradí v celku vždy před začátkem semestru. Ve výjimečných případech je ale možné požádat si ze zvlášť závažných důvodů o rozdělení platby do více splátek. Tato varianta je však nenároková.

Jaké jsou údaje pro platby?

Číslo účtu (u České spořitelny) pro veškeré platby je 1943622379/0800.
Variabilním symbolem je identifikační číslo. Pokud není přiděleno, telefonní číslo.
Údaje pro platbu ze zahraničí jsou následující:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

Více informací najdete na stránce přijímacího řízení.

Mohu poplatky a školné hradit na pokladně?

Ano, všechny platby je možné uhradit pouze platební kartou na pokladně školy. Pokud chcete uhradit školné v hotovosti, složte peníze na číslo účtu 1943622379/0800 na pobočce České spořitelny.

Ceník školného

Obor

Forma studia

Cena za semestr při roční platbě

Cena za semestr při semestrální platbě

Andragogika - vzdělávání dospělých

prezenční

32 900 Kč

33 900 Kč

kombinované

31 900 Kč

32 900 Kč

Speciální pedagogika

prezenční

32 900 Kč

33 900 Kč

kombinované

31 900 Kč

32 900 Kč

Resocializační a penitenciární pedagogika

prezenční

32 900 Kč

33 900 Kč

kombinované

31 900 Kč

32 900 Kč

Ekonomika a management podniku

prezenční

29 900 Kč

30 900 Kč

kombinované

28 900 Kč

29 900 Kč

Marketingová komunikace

prezenční

33 900 Kč

34 900 Kč

kombinované

32 900 Kč

33 900 Kč

Veřejná politika

prezenční

28 900 Kč

29 900 Kč

kombinované

27 900 Kč

28 900 Kč

Management hotelnictví a cestovního ruchu

prezenční

29 900 Kč

30 900 Kč

kombinované

28 900 Kč

29 900 Kč