Harmonogram akademického roku 2023/2024

Základní informace:

Akademický rok začíná 1. 9. 2023 a končí 31. 8. 2024.
Tento harmonogram akademického roku platí pro všechny studijní programy realizované na Univerzitě Jana Amose Komenského: Andragogika, Komunikační studia, Mezinárodní vztahy a diplomacie, Právo v podnikání, Resocializační a penitenciární pedagogika a Speciální pedagogika (bakalářské studijní programy).

Vysvětlení zkratek:
SZZ – státní závěrečná zkouška
IS – studijní informační systém


Časový plán akademického roku:

Období před zahájením výuky v zimním semestru

Opravné termíny zkoušek za letní semestr akademického roku 2022/2023

1.–10. 9. 2023 (mimo víkendů), dle vypsaných termínů

Opravný termín státních závěrečných zkoušek

1.–8. 9. 2023

Dodatečné přijímací řízení

říjen 2023

Zápis do studia

v návaznosti na rozhodnutí o přijetí

Zápis do vyššího ročníku (předpokladem pro zápis je splnění studijních povinností za předchozí akademický rok a úhrada školného na zimní semestr nového akademického roku)

od 1. 8. 2023 do 15. 9. 2023 (podle pokynů v informačním systému)

Promoce absolventů v akademickém roce 2022/2023

22. 8. a 24. 10. 2023

Imatrikulace nově zapsaných studentů

24. 10. 2023

Zimní semestr (1. 9. – 31. 1.)

Úhrada školného na zimní semestr

nejpozději 15 dní před dnem zápisu

Období výuky podle konkrétních rozvrhů (výuka prvního ročníku v kombinované formě studia začne 7. 10.)

30. 9. 2023 – 22. 12. 2023

Dodatečné termíny obhajob závěrečných prací

září – listopad 2023

Zadání bakalářských prací pro studenty, kteří nastoupili do 3. ročníku studia

do 30. 11. 2023

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 – 1. 1. 2024

Období pro náhradu za zrušenou výuku

2.–8. 1. 2024

Hlavní zkouškové období

2. 1. 2024 – 31. 1. 2024

Opravné termíny zkoušek za zimní semestr akademického roku 2023/2024

1.–11. 2. 2024 (mimo víkendů), dle vypsaných termínů

Letní semestr (1. 2. – 31. 8.)

Zápis předmětů pro letní semestr

30. 1. – 19. 2. 2024

Zápis do seminárních skupin

30. 1. – 19. 2. 2024

Zahájení výuky v letním semestru

10. 2. 2024

Prodloužené období pro vykonání zkoušek za zimní semestr 2023/2024 (pouze pro studenty v kombinované formě studia)

12. 2. – 30. 4. 2024

Ukončení výuky 3. ročníků Bc. studia

14. 4. 2024

Období pro náhradu za zrušenou výuku 3. ročníku Bc. studia

15.–21. 4. 2024

Období pro vykonání zkoušek pro 3. ročník Bc. studia pro SZZ konané v květnu/červnu 2024

15. 4. – 2. 5. 2024

Odevzdání závěrečné práce (pouze elektronicky v IS) a přihlašování ke státním závěrečným zkouškám pro květen/červen 2024 nejpozději do:

25. 4. 2024

Ukončení výuky v letním semestru 2023/2024

5. 5. 2024

Období pro náhradu za zrušenou výuku

6.–13. 5. 2024

Uzavření studijních povinností pro státní závěrečné zkoušky konané v květnu/červnu 2024

2. 5. 2024

Státní závěrečné zkoušky květen/červen 2024

20. 5. – 28. 6. 2024

Zkouškové období

6. 5. – 30. 6. 2024

Promoce (termín bude upřesněn)

červenec 2024

Letní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2024

Odevzdání závěrečné práce (pouze elektronicky v IS) a přihlašování ke státním závěrečným zkouškám pro září/říjen 2024 nejpozději do:

1. 8. 2024

Splnění studijních povinností kromě předmětů souvisejících s odevzdáním závěrečné práce a předmětů Odborná praxe pro státní závěrečné zkoušky v září/říjnu 2024

28. 6. 2024

Splnění studijních povinností u předmětů souvisejících s odevzdáním závěrečné práce a předmětů Odborná praxe pro státní závěrečné zkoušky v září/říjnu 2024

15. 8. 2024

Státní závěrečné zkoušky – opravné a odložené termíny

4.–27. 9. 2024

Prodloužené období pro vykonání zkoušek za letní semestr 2023/2024 (pouze pro studenty v kombinované formě studia)

9. 9. – 31. 10. 2024

Konec akademického roku 2023/2024

31. 8. 2024