Věda a výzkum

Základní informace

Ve výzkumu, vývoji a inovacích se zaměřujeme především na pedagogické vědy, ekonomické vědy, evropskou problematiku, sociální a mediální komunikaci, další vzdělávání a moderní vzdělávací formy a metody. V těchto oblastech máme zkušenosti s realizací a řízením i rozsáhlejších mezinárodních projektů. UJAK uskutečňuje projekty v oblasti základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, projekty vývojové i rozvojové. Tím pokrývá celý inovační řetězec.

V roce 2010 jsme získali postavení výzkumné organizace ve smyslu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Disponujeme širokou sítí zahraničních partnerských institucí, se kterými spolupracujeme ve výzkumu i mezinárodní mobilitě studentů a akademických pracovníků. Naše univerzita podporuje účast studentů ve výzkumných projektech a uplatnění akademického výzkumu v praxi.

Oddělení pro vědu a výzkum
Ing. Kateřina Lendrová
lendrova.katerina@ujak.cz
267 199 041


Další projekty

ESF projekty

▪ INOVADIS
▪ Inovace SP
▪ Nová cesta
▪ Modernizace MSŘLZ
RObKOBO
KVALITA

Institut globálních studií

▪ Statut Institutu globálních studií
▪ Akce Institutu globálních studií

Specifický výzkum – studentská grantová soutěž

Interní grantová soutěž

Konference UJAK

Odborné semináře UJAK