Studium na UJAK

Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) jako první soukromá vysoká škola v České republice poskytla svým studentům ucelený systém univerzitního vzdělání.

Studijní programy koncipujeme v souladu s mezinárodními trendy, požadavky a potřebami praxe. Studium bakalářských programů na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha se zaměřuje na zprostředkování odborných znalostí a rozvoj dovedností a profesních kompetencí. Zároveň jsou absolventi připraveni k dalšímu studiu a profesnímu rozvoji v rámci různých specializací. Profilaci a uspokojení individuálních zájmů umožňují výběrové předměty a volba tématu bakalářské práce.


Pohled studentů UJAK

Studium bakalářských programů se zaměřuje na zprostředkování odborných znalostí, rozvoj dovedností a profesních kompetencí.

Programy koncipujeme v souladu s mezinárodními trendy, požadavky a potřebami praxe.


Bakalářské studijní programy

Andragogika - Vzdělávání dospělých

Uplatněte se v oblasti podnikového vzdělávání, ve státních a soukromých vzdělávacích institucích, poradenských společnostech, manažerských školách, v personálních útvarech různých organizací a dalších vzdělávacích zařízeních.

Speciální pedagogika

Realizujte se ve funkci vychovatele speciálního zařízení pro děti, mládež i dospělé. Zastávejte roli speciálního pedagogického odborníka speciální školy, odborného učiliště, diagnostického ústavu, dětského domovu a dalších ústavních zařízení.

Resocializační a penitenciární pedagogika

Uplatněte se ve střední řídící a odborné funkci v rámci resortů MŠMT ČR, MV ČR, MSp ČR a dalších státních i nestátních institucí, které se podílejí na resocializaci. Osvojte si spektrum pomáhajících profesí.

Marketingová komunikace

Studujte obor Marketingová komunikace na UJAK a dostaňte se během studia na špičku v oboru. Dostanete nejen teoretický základ, který je pro každý obor nutný, ale zejména praktické zkušenosti pod vedením lidí z praxe.

Ekonomika a management podniku

Studujte obor pro budoucí podnikatele i manažery. Nasedněte na rychlík do opravdového byznysu. Naší specialitou je úzké propojení s praxí a zaměření na využití poznatků ze studia v reálném životě.

Veřejná politika

Staňte se špičkovým manažerem nebo analytikem ve veřejném i soukromém sektoru. Jako absolventi můžete připravovat změnu důchodového systému, zakládat startup nebo být relationship manager v nadnárodní firmě.

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Získejte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice v oboru cestovního ruchu, v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě.

Zaujalo Vás studium na UJAK?
Podejte si přihlášku a studujte na první soukromé univerzitě v České republice.