Studium na UJAK

Od roku 2023 je Univerzita Jana Amose Komenského Praha součástí AMBIS vysoká škola, a.s.

Vysoká škola Ambis nabízí 14 bakalářských oborů s tříletou dobou studia – Bezpečnostní management, Management hospodaření ve veřejné správě a Ekonomika a management podniku, Marketingová komunikace, Právo v praxi, Cestovní ruch, Personální management, Andragogika – vzdělávání dospělých, Veřejná politika, Speciální pedagogika, Psychologie, Resocializační a penitenciární pedagogika Mezinárodní bezpečnostní studia a Business Economics and Management.

Nabízíme také navazující magisterské studium, zakončené titulem v oborech Ing./Mgr. – Ekonomika a management podniku, Bezpečnostní management a Management hospodaření ve veřejné správě.


Pohled studentů AMBIS

Studium bakalářských programů se zaměřuje na zprostředkování odborných znalostí, rozvoj dovedností a profesních kompetencí.

Programy koncipujeme v souladu s mezinárodními trendy, požadavky a potřebami praxe.


Bakalářské studijní programy

Andragogika - Vzdělávání dospělých

Uplatněte se v oblasti podnikového vzdělávání, ve státních a soukromých vzdělávacích institucích, poradenských společnostech, manažerských školách, v personálních útvarech různých organizací a dalších vzdělávacích zařízeních.

Speciální pedagogika

Realizujte se ve funkci vychovatele speciálního zařízení pro děti, mládež i dospělé. Zastávejte roli speciálního pedagogického odborníka speciální školy, odborného učiliště, diagnostického ústavu, dětského domovu a dalších ústavních zařízení.

Resocializační a penitenciární pedagogika

Uplatněte se ve střední řídící a odborné funkci v rámci resortů MŠMT ČR, MV ČR, MSp ČR a dalších státních i nestátních institucí, které se podílejí na resocializaci. Osvojte si spektrum pomáhajících profesí.

Marketingová komunikace

Studujte obor Marketingová komunikace na UJAK a dostaňte se během studia na špičku v oboru. Dostanete nejen teoretický základ, který je pro každý obor nutný, ale zejména praktické zkušenosti pod vedením lidí z praxe.

Ekonomika a management podniku

Studujte obor pro budoucí podnikatele i manažery. Nasedněte na rychlík do opravdového byznysu. Naší specialitou je úzké propojení s praxí a zaměření na využití poznatků ze studia v reálném životě.

Veřejná politika

Staňte se špičkovým manažerem nebo analytikem ve veřejném i soukromém sektoru. Jako absolventi můžete připravovat změnu důchodového systému, zakládat startup nebo být relationship manager v nadnárodní firmě.

Cestovní ruch

Získejte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice v oboru cestovního ruchu, v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě.

Právo v praxi

Prozkoumejte právní prostředí podniku, korporátní právo, duševní vlastnictví, jeho financování a bankovnictví. Získejte silný právní základ a dovednosti pro úspěšnou aplikaci legislativy v reálném podniku.

Zaujalo Vás studium na AMBIS?
Podejte si přihlášku a studujte na první soukromé univerzitě v České republice.