Andragogika - Vzdělávání dospělých

3letý bakalářský studijní program

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Školné
od 32 400 Kč za semestr

Studujte Andragogiku - obor o vzdělávání dospělých. Naučíte se poskytovat odborné poradenství a stanete se jedničkou v oblasti podpory osobnostního a profesního růstu dospělých.

Andragogika je aplikovaná pedagogická věda zabývající se učením a vzděláváním dospělých. Rozděluje se na teoretické a aplikované disciplíny. Mezi teoretické disciplíny patří historie výchovy a vzdělávání dospělých, teorie výchovy dospělých, andragogická didaktika a komparativní didaktika. Aplikované disciplíny zahrnují sociální, profesní a kulturně osvětovou andragogiku. Andragogika má na UJAK velice dlouhou tradici. Prakticky od založení univerzity je jedním z jejích pilířových programů.


Jako absolventi získáte mnoho odborných znalostí, osvojíte si řadu pedagogických dovedností a profesních kompetencí. Zároveň budete připraveni k dalšímu studiu a profesnímu rozvoji v rámci různých specializací. Profilaci v oboru si zajistíte díky nabídce výběrových předmětů a volby tématu bakalářské práce. Zaměřit se můžete na tři profesní oblasti:

a) plánování a organizace vzdělávacích procesů;
b) poradenství pro jednotlivce, různé cílové skupiny a organizace;
c) vzdělávací management, evaluace, marketing, vztahy s veřejností, financování, spolupráce s oddělením pro rozvoj lidských zdrojů.

Uplatnění naleznete nejen v různých institucích zaměřených na vzdělávání dospělých, ale i jako manažeři, administrátoři vzdělávání, metodici a lektoři. Kromě toho můžete působit v personálních odděleních či ve firemním vzdělávání jako zkušení personalisté a manažeři lidských zdrojů.


Profilové předměty

Andragogika, pedagogika, andragogická komunikace a didaktika
Obecná a vývojová psychologie, psychologie učení dospělých, perosnální poradenství
Sociologie, filozofie a etika
Úvod do pravní teorie a praxe, úvod do ekonomických teorií

Uplatnění absolventa

Specialista náboru, specialista HR, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání
Projektový manažer v oblasti vzdělávání
Kariérový poradce pro jednotlivce, týmy a organizace
▪ Kulturní pracovník
▪ Koordinátor dobrovolníků
▪ Vedoucí volnočasových aktivit

Profil absolventa

① Základní teoretické poznatky

Získáte teoretický základ v oblasti aplikace společenských a humanitních věd v sociální sféře a edukačních službách a řízení lidí. Budete se orientovat se v procesech fungování státních samosprávních subjektů, rozumění ekonomickým a sociálním jevům a procesům, v hlavních legislativních úpravách života ve společnosti. Poznáte specifika psychického vývoje jedinců i dynamiku života skupin.

② Odborné znalosti a dovednosti

Osvojíte si andragogické myšlení. Porozumíte pedagogickým a andragogickým jevům a zásadním principům edukační práce s dospělými. Naučíte se připravovat, realizovat a vyhodnocovat vzdělávací akce, poskytovat andragogické poradenství a orientovat se na trhu dalšího vzdělávání.

③ Kvalifikované činnosti v oblasti HR

Seznámíte se s manažerskými procesy a postupy, zákonitostmi práce s lidmi, komunikací a s řešením potřeb a požadavků osob v pracovním procesu. Naučíte se nejen motivovat zaměstnance k dalšímu vzdělávání, ale i poskytnout poradenství pro organizaci a jednotlivce.

Pohled studentů UJAK

Praxe

Na UJAK klademe veliký důraz na propojení s praxí. Studenti tak získají důležité zkušenosti v rámci řízené a doprovázené praxe v prvním a druhém ročníku studia. Praxi lze realizovat v institucích zabývajících se vzděláváním dospělých, ve vzdělávacích a personálních útvarech institucí a firem, ve státní správě (krajské úřady, ministerstva), v pedagogických centrech, nadacích, ústavech sociální péče, nemocnicích, na úřadech práce a v dalších zařízeních.

Chcete se stát specialistou vzdělávání dospělých?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Pedagogika

zkouška

Obecná a vývojová psychologie

zkouška

Filozofie a etika

zkouška

Sociologie

zkouška

Úvod do studia oboru a vysokoškolského studia

zápočet

Cizí jazyk I

zápočet

Seminář k praxi I

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Psychologie učení dospělých

zkouška

Úvod do ekonomických teorií

zkouška

Úvod do právní teorie a praxe

zkouška

Teorie organizace

zkouška

Cizí jazyk II

zápočet

Praxe I (2 týdny)

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Andragogika

zkouška

Profesní vzdělávání dospělých

zkouška

Andragogická komunikace

zkouška

Zájmové a občanské vzdělávání

zkouška

Bakalářský seminář I

zápočet

Cizí jazyk III

zápočet

Seminář k praxi II

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Historická a komparativní andragogika

zkouška

Andragogická didaktika

zkouška

Média a technologie ve vzdělávání

zkouška

Psaní odborných textů

zápočet

Cizí jazyk IV

zápočet

Praxe II (2 týdny)

zápočet

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Metodologie sociálního výzkumu

zkouška

Sociální andragogika

zkouška

Tvorba, řízení a financování vzdělávacích programů

zkouška

Pracovní právo

zkouška

Cizí jazyk V

zkouška

Bakalářský seminář II

zápočet

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Základy managementu

zkouška

Současný stav vzdělávání dospělých

zkouška

Kvalita a evaluace ve vzdělávání

zkouška

Projektové řízení

zápočet

Povinně volitelné předměty

student si vybírá na každý semestr (před zahájením) jeden z předmětů.

Předmět

Způsob zakončení

3. semestr

Gerontagogika

zkouška

Interaktivní rozvojové metody

zkouška

4. semestr

Sociální politika

zkouška

Financování a management vzdělávání dospělých

zkouška

5. semestr

Metody rozvíjení sociálních dovedností

zkouška

Personální poradenství

zkouška

6. semestr

Trénink komunikačních technik

zápočet

Andragogické poradenství

zápočet

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.,
vedoucí katedry andragogiky

Vystudovala pedagogiku a andragogiku. Ve svém oboru se věnuje vzdělávání dospělých, pedagogice, pedagogickému výzkumu, didaktice a gerontagogice. Zajímá se rovněž o oblast projektového řízení a evaluaci ve vzdělávání. Dlouhodobě pracuje v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupracuje na projektech EU.