Co o UJAK říkají studenti?

Pro obor Scénická a mediální studia na  UJAK Praha jsem se rozhodla, jelikož se v  médiích díky své herecké profesi pohybuji již mnoho let a zajímal mě pohled z té druhé strany. Tedy nejen před kamerou, ale i práce za ní a vše, co se k ní pojí. Zároveň jako každý člověk média vnímám denně, jsou všude kolem nás a ovlivňují naše názory a postoje, mají obrovskou moc utvářet veřejné mínění. Obor, který jsem si vybrala, nabízí široké spektrum předmětů, jako jsou tvůrčí psaní, kulturní management, hudební dramaturgie, teorie a dějiny filmu, interpretační seminář, marketingové strategie, základy filmového scénáře a mnoho dalších. Učili jsme se psát kritiky a recenze, rozebírat filmová díla, a dokonce jsme pro předmět výtvarné formy absolvovali zápočtové zkoušky v galeriích. Právě tento interaktivní přístup k výuce jsem velmi ocenila. Mimoto je škola vybavená studiem s možností využití práce s  kamerou i nahrávacím pultem a zeleným plátnem (green screen). Během studia jsem získala široký rozhled, který můžu využít v mediálním prostředí. Bohužel UJAK nenabízela navazující magisterské studium, proto jsem přešla na jinou školu, ovšem s dobrými znalostmi, které v navazujícím studiu využívám a  rozhodně budu využívat v jakékoli budoucí práci v médiích.

Bc. Sabina Rojková Scénická a mediální studia

Reklamu, PR a marketing lze zařadit do dynamicky se rozvíjejících oborů, v  kterých se uplatní obchodní duch i  kreativita. To bylo hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl jít tímto směrem a  pokračuji v něm i v současném povolání ve  společnosti CETIN. Na období studií na vysoké škole vzpomínám velice rád, protože jsem zde získal řadu přínosných informací a poznal lidi, kteří mě doprovázejí v životě dodnes. Předně kladně hodnotím profesionální přístup vyučujících, kteří předměty vedli ve  vyváženém poměru teorie a praxe. Po  dokončení vysoké školy jsem nastoupil do Hodinářství Bechyně, které se specializuje na prodej a servis luxusních švýcarských a německých hodinek. Na marketingové pozici – Wholesale & Offline Presence – bylo mojí hlavní pracovní náplní kompletní zajišťování outdoorových kampaní, otevření 1. mimopražského butiku HB v Českých Budějovicích, podpora velkoobchodních partnerů po celé České a Slovenské republice, realizace PR, sjednocení firemní identity a vyhledávání příležitostí na trhu. V současné době pracuji pro společnost CETIN, která provozuje a vlastní největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky. Je nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na konkrétního poskytovatele. Jako člen marketingového týmu mám na starosti eventy a partnerství, čímž zodpovídám za plánování, organizování, realizování a vyhodnocování interních a externích akcí i CSR aktivit.

Mgr. Ondřej Kusák Sociální a mediální komunikace

Mým snem bylo věnovat se žurnalistice a být tak trochu jako můj naprostý vzor Josef Klíma. A tak jsem si podala přihlášku na UJAK, obor Sociální a mediální komunikace. Byť nerada (kdo by chtěl studovat dalších pět let, když ho to na střední škole absolutně nebavilo), přece jen jsem na vysokou nastoupila a  tím začalo jedno velké dobrodružství! Ze začátku jsem si myslela, že je to jen zlý sen a co vlastně na škole dělám, vždyť skoro nic neumím a mnoha věcem ani nerozumím. Dodnes si pamatuji, jak jsem se před první zkouškou ze sociologie doma zhroutila. Postupně jsem však dospěla k názoru, že mě škola neskutečně baví. Ještě aby ne! vždyť nás učily kapacity z oboru. Díky nim jsem získala ty největší možné zkušenosti z  oblasti médií a mohla si toho dost vyzkoušet. Ať už se bavíme o práci před kamerou, za mikrofonem, foťákem nebo ve střižně. A i když se práci v médiích nevěnuji a můj sen být jako Josef Klíma se nakonec rozplynul, jsem neskutečně vděčná za všechny zkušenosti, které jsem díky univerzitě získala. Díky facebookovým stránkám UJAK jsem objevila nabídku na práci v PR agentuře. Neváhala jsem, poslala jsem životopis a  po absolvování pohovoru jsem práci získala. Říkala jsem si, že mě přece škola připravila i na práci v marketingu. A přestože je praxe leckdy trochu jiná, měla jsem kvalitní základy, které stačilo jen rozvíjet. V současné době jsem sice maminka na plný úvazek, ale v PR agentuře jsem i přes tuto náročnou práci stále již 4 roky a pevně věřím, že v ní i  nadále zůstanu. A to vše jen díky UJAK!

Mgr. Monika Dudková Sociální a mediální komunikace

Už před maturitou jsem byl rozhodnut, že se chci profesně věnovat žurnalistice. Sociální a mediální komunikaci na  Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze jsem si vybral z prostého důvodu – kamarád. Studoval stejnou školu a kvalitu výuky si pochvaloval. Navzdory mnohým pochybovačům, zda jsem si zvolil správnou školu, musím říct, že rozhodně nelituji. Za  pozitivní považuji hlavně zkušenost z  nadstandardně vybaveného univerzitního studia, kde jsem měl možnost vyzkoušet si televizní a rozhlasové vysílání. Přiznám se, že natáčení u mikrofonu a  před kamerou pro mě bylo velké utrpení, což mě alespoň utvrdilo v  tom, že se dále musím orientovat na tištěná média. I  proto jsem si oblíbil předměty zaměřené zejména na  český jazyk a mediální výchovu. Kdybych měl možnost vrátit čas, rozhodl bych se úplně stejně jako tenkrát. Dodnes pracuji v  Olomouckém deníku, kde jsem za  studií absolvoval letní stáž. Z okresního redaktora a  posléze krajského reportéra jsem se vypracoval v člena centrální redakce, kde se podílím na provozu zpravodajského webu Deník.cz. Hodí se mi nejen znalost gramatiky a stylistiky, ale také rady, jak zaujmout titulkem, kde získávat informace nebo jakým způsobem třídit a využívat zdroje. Vše podstatné jsem se naučil právě na Univerzitě Jana Amose Komenského. Lásku k  psaní a  fotografování ve mně probudila spolupráce se Zámečkem – časopisem pro dětské domovy. Ve vydávání čtvrtletníku a správě jeho webových stránek se angažuji dodnes.

Mgr. František Berger Sociální a mediální komunikace

Mé studium nezačalo na Univerzitě Jana Amose Komenského, ale již o rok dříve na jiné univerzitě. Rozhodnutí přestoupit na UJAK bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat. Zde jsem studovala bakalářský i  magisterský obor Sociální a mediální komunikace. Nikdy bych nevěřila, že tohle někdy řeknu, ale studium mi chybí. Každý den nové zážitky a nové zkušenosti. Studium na UJAK bylo skvělé, co se nabytých zkušeností z  praktických oborů týká. Někteří profesoři to měli opravdu perfektně zpracované tak, že nám dokázali představit různé pracovní obory, abychom věděli, co všechno můžeme dělat po ukončení studia, pokud někdo stále ještě neměl jasno. Možnosti některých profesorů dostat nás na odborné pracoviště mimo školu, abychom se podívali, jak to doopravdy funguje, nebo pozvání zajímavých lidí k nám na přednášky, či dokonce pomoc zařídit jakousi stáž, byly více než skvělé. Během studia jsem měla štěstí na pracovní příležitosti. Přes manažerské pozice jsem se dostala až k samotnému marketingu. Začalo to prací pro různé světové kosmetické značky, se kterými jsem se zúčastnila řady velkých akcí, jako například Mercedes-Benz Fashion Week, a pokračovalo to dál až k  tomu, co je mi nejblíže, a tím jsou motocykly. Sedm let spolupracuji na  velkých akcích, které jsou vždy nějakým způsobem spojené s motocykly. Ať už jde o představování novinek v motocyklovém světě, či různé charitativní akce, jako jsou například Ladies Ride, The Distinguished Gentleman’s Ride a jiné. Pracuji jako OSVČ. Hlavní náplní je pro mě marketing a k tomu mám spoustu dalších aktivit. Nyní se snažíme rozjet společné podnikání s přítelem, kde jsme v  automobilovém světě přišli na  nedostatek, sepsali projekt a ten se jakousi náhodou dostal k potenciálnímu investorovi, kterému se velice zamlouval. Tak nám držte palce a třeba o nás ještě uslyšíte.

Mgr. Daniela Radinová Sociální a mediální komunikace

Po absolvování gymnázia jsem věděl, že mám již od útlého věku blízko k hudbě a  k filmům. Studijní program Scénická a mediální studia mne zaujal právě uměleckým zaměřením, a tak jsem rodičům oznámil své finální rozhodnutí a oddal se komplexnímu světu umění a médií. První vzpomínka, která se mi z těchto skromných začátků vybaví, je neustálý pocit, že odcházím z hodin naplněn inspirací a  motivací zkoumat témata a zajímavosti i nadále ve volném čase. Osobně bych si nedokázal představit studium oboru, který by mě i v osobním životě nefascinoval a v němž by mi všechny předměty v tomto ohledu nevycházely vstříc. Rozmanitost mého studijního programu mi zpřístupnila bližší vhled do jednotlivých oborů mediálního světa, ať prostřednictvím studijních materiálů, nebo i diskuzemi s pedagogy, kteří mají v různých oborech dlouholeté zkušenosti. Ve druhém ročníku jsem se již podílel na ozvučení řady studentských filmů, vytvořil jsem hudební podkresy pro krátké snímky a naskytla se mi také příležitost kreativní režie módní reklamy. Spojením zkušeností z praxí, vědomostí z hodin a motivace od pedagogů a  spolužáků jsem si našel cestu k zajímavým projektům, workshopům, teoretickým přednáškám (nejen na půdě UJAK). Často vzpomínám na komplexní předměty zvuková tvorba a režie a filmový dokument s filmovým režisérem panem docentem Petrem Kaňkou, díky kterým jsem si i při dálkovém studiu v tehdejší pandemické situaci dokázal uvědomit své možnosti v audiovizuálním průmyslu, především díky rozsáhlé teorii a aktivním praxím. Podstatnou roli ve vzdělávání hrálo i univerzitní studio, ve kterém jsem si vyzkoušel moderátorské výstupy před kamerou či rozhlasové vyprávění. Konverzacemi o našich výkonech jsem se sblížil i se spolužáky a od té doby je spolupráce ve skupinách přirozená a praktická. Zpřístupnila se mi tak nečekaně zajímavá kreativní dovednost, kterou mohu využít, naskytne-li se mi příležitost. Nyní je tu třetí ročník, poslední semestr, získávám finální atestace a připravuji obhajobu bakalářské práce. Moje studium se blíží ke konci a poslední, co zbývá, je střádat další vědomosti, využívat rady pedagogů a jít dále tou správnou cestou, kterou mě v průběhu studia Univerzita Jana Amose Komenského vedla.

David Lindovský Scénická a mediální studia