Ekonomika a management podniku

3letý bakalářský studijní program

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 28 900 Kč za semestr

Výuka
Akreditováno na Ambis VŠ

Jste rozený podnikatel a ekonom?

Nastupte na studium oboru, který vám připraví cestu ke kariéře podnikatele, manažera nebo ekonomického odborníka. Díky zkušenostem expertů z oboru a silnému propojení teorie s praxí budete moct nahlédnout pod pokličku opravdového byznysu.

Uplatnění absolventa

Podnikatel
Brand manažer, marketingový manažer
Vedoucí ekonomického oddělení
Specialista průzkumu trhu
Manažer v soukromém či veřejném sektoru

Profilové předměty

Ekonomie, management, marketing, HR
Matematika pro ekonomy, statistika, IT dovednosti
Základy práva, obchodní právo
▪ Učetnictví, daňový systém
▪ Volitelné předměty

Profil absolventa

Získáte dovednosti pro efektivní řízení všech aspektů podniku. Tím pádem budete schopni komunikovat s podřízenými, partnery i klienty.

Vaše schopnosti veřejného vystupování a prezentace se zlepší jak před menším, tak před větším publikem. Naučíte se lépe pracovat v týmu a také motivovat a vést lidi.

Pohled studentů

Praxe

Bakalářský studijní program Ekonomika a management podniku klade velký důraz na praxi během studia. Z tohoto důvodu absolvují studenti v průběhu studia 12 týdnů praktických stáží. Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

Student může praxi splnit třemi způsoby:

Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.
Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa.
Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Kde mohu praxe realizovat?


Chcete se stát zkušeným manažerem či podnikatelem?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Ekonomie

zkouška

IT dovednosti I.

zápočet

Matematika pro ekonomy

zkouška

Základy odborné práce

zápočet

Základy práva

zkouška

Základy sociologie

zkouška

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

IT dovednosti II.

zápočet

Statistické metody v ekonomii

zkouška

Základy účetnictví

zkouška

Základy psychologie

zkouška

Management

zkouška

Volitelný předmět

zkouška

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Management lidských zdrojů

zkouška

Marketing

zkouška

Podniková ekonomika

zkouška

Odborná praxe I

zápočet

Cizí jazyk

zápočet

Volitelný předmět

zkouška

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Finanční řízení podniku

zkouška

Metodologie odborné práce

zápočet

Daňový systém

zkouška

Metody personální práce

zkouška

Odborná praxe II

zápočet

Cizí jazyk

zápočet

Volitelný předmět

zkouška

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Environmentální aspekty ekonomické činnosti

zkouška

Obchodní právo

zkouška

Bakalářský seminář

zápočet

Manažerské dovednosti

zkouška

Odborná praxe III

zápočet

Cizí jazyk

zápočet

Volitelný předmět

zkouška

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Moderní marketingové přístupy

zkouška

Světová ekonomika a politika

zkouška

Veřejná správa a Evropská unie

zkouška

Aktuální otázky ekonomiky a managementu

zkouška

Bakalářská práce

zápočet

Volitelný předmět

zkouška

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
Garant oboru Ekonomie a management podniku

"Během mé výuky využívám bohatých manažerských zkušeností, které jsem získala během dlouhého období řízení týmů vědeckých, výzkumných, aplikačních a pedagogických. Od roku 1990 jsem se aktivně podílela na výzkumných projektech jako hlavní řešitelka grantů a zodpovědná osoba za dílčí úkoly. Během mé akademické kariéry jsem publikovala více než 100 vědeckých článků a odborných prací. Učení studentů na vysoké škole mě naplňuje a ráda vedu jejich závěrečné práce. Celkově si velmi cením prostředí školy."