Marketingová komunikace

3letý bakalářský studijní program

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 32 900 kč za semestr

Výuka
Akreditováno na Ambis VŠ

Marketing je klíčovou součástí každého efektivního podniku. Jak se do něj dostat do hloubky? Učte se moderní praktiky expertů z oboru.

Program vám poskytne nejen teoretickou znalost, ale také praktické dovednosti potřebné pro úspěch v marketingové komunikaci. Během studia budete mít příležitost pracovat pod vedením odborníků z praxe, kteří vám předají své cenné know-how a zkušenosti.

Budete se podílet na skutečných projektech, simulacích a případových studiích, což vám umožní aplikovat své znalosti v reálném světě a rozvíjet své profesní schopnosti. Studium vám otevře dveře ke širokému spektru profesních příležitostí v marketingu, reklamě, public relations a dalších souvisejících oblastech.

Uplatnění absolventa

Marketingový manager, brand manager
Vedoucí marketingového oddělení
Obchodní zástupce, tvůrce obsahu
Manažer komunikace, PR specialista

Profilové předměty

Ekonomie, management, sociologie, psychologie
Komunikace - masová, mediální a marketingová
Základy grafiky a designu, tvorba obsahu
Volitelné předměty

Dynamický obor se skvělým uplatněním!

Pro obor je zásadní, abychom vás co nejlépe připravili na následný pracovní život.

Během studia vám představíme kreativní projekty a stáže, které vám umožní přiblížit se reálnému pracovnímu prostředí marketingu.

Budete mít možnost zapojit se do tvorby strategií, kampaní a projekčních plánů, a to ve spolupráci s profesionály z průmyslu.

Pohled studentů

Praxe

Bakalářský studijní program Marketingová komunikace klade velký důraz na praxi během studia. Z tohoto důvodu absolvují studenti v průběhu studia 12 týdnů praktických stáží. Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

Student může praxi splnit třemi způsoby:

Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.
Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa.
Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Kde mohu praxe realizovat?

Chcete se stát marketingovým či PR specialistou?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Úvod do marketingového myšlení

zkouška

Teorie masové komunikace

zkouška

Základy ekonomie

zkouška

Základy sociologie

zkouška

Prezentační dovednosti

zkouška

Základy odborné práce

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Masová a mediální kultura

zkouška

Marketingová komunikace

zkouška

Management

zkouška

Spotřebitelské chování

zkouška

Informační gramotnost a kritické myšlení

zápočet

Cizí jazyk

zápočet

Volitelný předmět

zkouška

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Média a mediální komunikace

zkouška

Strategický marketing

zkouška

Základy psychologie

zkouška

Odborná praxe I

zápočet

Cizí jazyk

zápočet

Volitelný předmět

zkouška

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Marketingový management

zkouška

Tištěná média

zkouška

Metodologie odborné práce

zápočet

Odborná praxe II

zápočet

Cizí jazyk

zápočet

Volitelný předmět

zkouška

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Praktikum grafiky a designu

zápočet

Tvorba mediálních obsahů

zkouška

Bakalářský seminář

zápočet

Metodologie výzkumu společenských věd

zkouška

Právo duševního vlastnictví

zkouška

Strategická marketingová komunikace

zkouška

Volitelný předmět

zkouška

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Digitální marketingová komunikace

zkouška

Praktikum reklamního textu

zápočet

Bakalářská práce

zápočet

Volitelný předmět

zkouška

doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D.
Garant oboru Marketingová komunikace

„Působím také jako docentka na Žilinské univerzitě v Žilině a pravidelně přednáším na Mykolas Romeris University v Litvě a University of Johannesburg v JAR. V minulosti jsem zastávala například funkci koordinátora mezinárodního projektu EUFIN: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe. Do svých předmětů se snažím vnést interdisciplinární přesah a vysvětlit jednotlivá témata v dialogu se studenty založeném na širších společenskovědních souvislostech."