Veřejná politika

3letý bakalářský studijní program

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 29 900 kč za semestr

Výuka
Akreditováno na Ambis VŠ

 Studujte obor Veřejná politika a staňte se expertem nejen ve veřejném a sociálním dění, ale také silou pohánějící politické změny.

S oborem Veřejná politika dosáhnete vynikajícího postavení jako manažer ve veřejném i soukromém sektoru. Moderní obor kombinuje prvky ekonomie, politologie, sociologie, veřejné správy a managementu. Jako absolventi budete mít možnost přispívat k transformaci důchodového systému, zakládat vlastní startupy nebo pracovat jako manažer vztahů v nadnárodních společnostech.

Uplatnění absolventa

Relationship manager
Manažer, analytik ve veřejném i soukromém sektoru
Úředník v oblasti veřejné i státní správy
Specialista regionálního rozvoje
Diplomat, politolog, sociolog

Profilové předměty

Ekonomie, management, sociologie,
Politika - veřejná, environmentální, bezpečnostní, sociální a regionální
Základy práva, správní právo
Volitelné předměty

Zapojte se do zlepšování správy veřejných záležitostí

Během studia se budete věnovat analýze a hodnocení veřejných politik, zkoumání sociálních problémů a identifikaci jejich příčin.

Budete se učit pracovat s daty, provádět výzkum a vyhodnocovat vliv politických rozhodnutí na společnost. Navrhovat a implementovat efektivní politická opatření, která povedou k pozitivnímu sociálnímu a veřejnému dopadu.

Pohled studentů

Chcete se stát úředníkem ve veřejném a soukromém sektoru?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Úvod do politické vědy

zkouška

Úvod do veřejné politiky

zkouška

Sociologie pro veřejnou politiku

zkouška

Základy ekonomie

zkouška

Základy práva

zkouška

Základy odborné práce

zkouška

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Veřejná politika

zkouška

Dějiny politického myšlení

zkouška

Správní právo

zkouška

Management a rozpočtování veřejných politik

zkouška

Cizí jazyk

zápočet

Volitelný předmět

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Veřejná správa jako vykonavatel politik

zkouška

Proces tvorby veřejných politik

zkouška

Komparace politických systémů

zkouška

Veřejné finance

zkouška

Metody výzkumu pro veřejnou politiku

zkouška

Cizí jazyk

zápočet

Volitelný předmět

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Analýza veřejných politik

zkouška

Regionální politika

zkouška

Bezpečnostní politika

zkouška

Sociální politika

zkouška

Metodologie odborné práce

zkouška

Cizí jazyk

zápočet

Volitelný předmět

zápočet

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Design a implementace veřejných politik

zkouška

Teorie demokracie

zkouška

Bakalářský seminář

zápočet

Vzdělávací politika

zkouška

Environmentální politika

zkouška

Volitelný předmět

zápočet

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Evaluace veřejných politik

zkouška

Kohezní a zemědělská politika

zkouška

Veřejné projekty

zkouška

Bakalářská práce

zápočet

Volitelný předmět

zápočet

doc. Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D.
Garant oboru Veřejná politika

Při přípravě oboru se mohl opřít o více jak 10letou pracovní zkušenost ve veřejném sektoru a zároveň ho inspirovaly poznatky načerpané během stáží na zahraničních univerzitách (KU Leuven, Central European University, California University). Podařilo se mu tak vytvořit moderní a dynamický obor reflektující současné změny a výzvy, kterým jako společnost čelíme, ať už se jedná o pandemii nebo klimatickou změnu. Ambicí studijního programu je naučit studenty porozumět těmto změnám a dát jim potřebné kompetence, díky kterým získají dobré uplatnění na trhu práce a budou se moci aktivně podílet na lepším fungování veřejného sektoru.