Cestovní ruch

3letý bakalářský studijní program

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 29 400 kč za semestr

Výuka
Akreditováno na Ambis VŠ

Studujte obor s vynikajícím uplatněním nejen v ČR, ale i ve světě. Cestovní ruch tvoří 10 % z celosvětového HDP a v cestovním ruchu (přímo i nepřímo) pracuje zhruba každý 10. obyvatel planety.

Získejte nezbytné manažerské dovednosti pro úspěšnou kariéru ve vedoucích pozicích cestovního ruchu. Obor Vám otevře dveře v organizacích specializujících se na destinační management, cestovních kancelářích, stejně jako ve státní i územní správě.

Uplatnění absolventa

Manažer v hotelnictví a cestovním ruchu
Podnikatel v oblasti cestovního ruchu
Obchodní zástupce cestovních kanceláří a agentur
Delegát či turistický průvodce

Profilové předměty

Cestovní ruch, geografie, průvodcovské služby
Mikroekonomie, makroekonomie, management
Marketing, finanční trhy, mezinárodní obchod
Volitelné předměty

Profil absolventa

Absolvent oboru je vysoce kvalifikovaný profesionál s širokým spektrem dovedností a znalostí v oblasti řízení a provozování hotelů, turistických destinací a cestovních služeb.

Má schopnost efektivně plánovat, organizovat a řídit různé aspekty cestovního ruchu s důrazem na kvalitu služeb, udržitelnost a zákaznickou spokojenost.

Pohled studentů

Praxe

Studenti v průběhu studia absolvují 12 týdnů praktických stáží. Praxe probíhá v zařízeních, pro jejichž řízení je student připravován: v hotelích, cestovních kancelářích, restauracích a dalších zařízeních v oboru hotelnictví a cestovního ruchu. Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

Student může praxi splnit třemi způsoby:

Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.
Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa.
Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Kde mohu praxe realizovat?

Chcete se stát turistickým expertem?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Anglický jazyk I.

zápočet

Cestovní ruch

zkouška

Management

zkouška

Mikroekonomie

zkouška

Základy práva

zkouška

Základy odborné práce

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Hotel a hotelové služby

zkouška

Makroekonomie

zkouška

Marketing

zkouška

Statistika

zkouška

Anglický jazyk II.

zápočet

Volitelný předmět

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Destinační management

zkouška

Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu

zkouška

Cizí jazyk I.

zápočet

Volitelný předmět

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Geografie cestovního ruchu

zkouška

Management dopravy v hotelnictví a cestovním ruchu

zkouška

Metodologie odborné práce

zápočet

Základy účetnictví

zkouška

Cizí jazyk II.

zápočet

Volitelný předmět

zápočet

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Legislativa a bezpečnost v gastronomii

zkouška

Finanční trhy

zkouška

Bakalářský seminář

zápočet

Hotelový a gastronomický provoz

zkouška

Volitelný předmět

zápočet

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Management lázeňských služeb a průvodcovství

zápočet

Odborná praxe

zápočet

Bakalářská práce

zápočet

Volitelný předmět

zápočet