Česká konference rektorů

Dne 7.12.2023 měla AMBIS vysoká škola tu čest hostit 173. zasedání Pléna České konference rektorů. Akce se uskutečnila v Hotelu Occidental na Praze 4.

Česká konference rektorů je orgánem reprezentace vysokých škol České republiky zřízeným dle zákona o vysokých školách, který je složen z představitelů vysokých škol. V současné době má 45 členů, jimiž jsou rektoři všech veřejných, obou státních a více než poloviny soukromých vysokých škol.

Jednání se účastnila řada významných hostů. Nejvzácnějším a nejváženějším hostem tohoto zasedání byl prezident ČR pan Ing. Petr Pavel, M.A., který diskutoval s rektorkami a rektory, členy ČKR, o vysokém školství v ČR. Prezident Pavel se jednání ČKR ve své funkci zúčastnil poprvé.

Dále se zúčastnili například Její Excelence Anna Azari, velvyslankyně Státu Izrael, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace Pavel Doleček či náměstek ministra zahraničních věcí Eduard Hulicius.

Mezi hlavní témata mimo jiné patřila otázka financování vysokoškolského vzdělávání i otázka internacionalizace a zahraničních mobilit, která je pro nás velmi podstatná.

Reportáž České televize odvysílanou v hlavním vysílacím čase v Událostech dne 7. 12. 2023 naleznete zde.