Bezpečnostní management

2letý magisterský studijní program

Typ studia
Magisterské (Mgr.)

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 38 900 kč za semestr

Výuka
Akreditováno na Ambis VŠ

Staňte se klíčovým hráčem v oblasti bezpečnostního řízení ve vašem regionu. Uplatňete se ve vedoucích pozicích státní správy a soukromých bezpečnostních agenturách.

Kromě tradičních znalostí oborů, jako jsou krizový management, právo a etika v bezpečnosti, se naučíte analyzovat rizika a vyvíjet strategie pro jejich minimalizaci. Důraz je kladen na praktické aplikace teorie - simulace krizových situací, studie reálných případů a spolupráce s odborníky z praxe.

Uplatnění absolventa

▪ Pracovník policie ČR
▪ Krizový manažer
▪ Specialista ostrahy objektů
▪ Analytik

Profilové předměty

▪ Kriminální politika
▪ Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek II
▪ Kybernetická bezpečnost
▪ Ochrana obyvatelstva II

Profil absolventa

Absolventi programu jsou vysoce žádaní pro svou schopnost inovativně řešit bezpečnostní výzvy nejen ve státní správě, ale i v obchodních korporacích.

Uplatnit se můžete třeba jako pracovníci bezpečnostních složek, poradci pro řízení rizik, analytici bezpečnostních hrozeb, vedoucí týmů v krizovém managementu nebo jako specialisté na kybernetickou bezpečnost.

Chcete se stát speialistou bezpečnostni?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium na AMBIS na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Analýza a ovládání rizik

povinný

Vybrané aspekty správního práva se zaměřením na bezpečnost

povinný

Kriminální politika

povinný

Integrovaný záchranný systém

povinný

Vybrané statistické metody analýzy a zpracování dat

povinný

Volitelný předmět

volitelný

2. semestr

Předmět

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek II

povinný

Krizové řízení II

povinný

Technologie ochrany veřejného pořádku

povinný

Management organizace II

povinný

Metodologie odborné práce II

povinný

Odborná praxe I

povinný

Volitelný předmět

volitelný

3. semestr

Předmět

Krizové řízení III

povinný

Ochrana obyvatelstva II

povinný

Informační bezpečnost

povinný

Cyber crime

povinný

Nestátní hrozby mezinárodní bezpečnosti

povinný

Diplomový seminář

povinný

Odborná praxe II

povinný

Volitelný předmět

volitelný

4. semestr

Předmět

Hospodářská opatření za mimořádných událostí a krizových stavů

povinný

Kybernetická bezpečnost

povinný

Management mimořádných událostí

povinný

Diplomová práce

povinný

Volitelný předmět

volitelný

Volitelné předměty

volitelnýPředmět

Forenzní psychologie

volitelný

Trestně právní ochrana společnosti před korupcí

volitelný

Odolnost a ochrana prvků kritické infrastruktury

volitelný

Extremismus a radikalismus v ČR

volitelný

Soudní lékařství

volitelný

Manažerská hra

volitelný

Právo na informace a ochrana osobních údajů II

volitelný

Aktuální otázky Evropské unie

volitelný

Umělá inteligence a kyberbezpečnost

volitelný

Kybernetická kriminalita

volitelný

Mezinárodní právo a diplomacie II

volitelný

Hospodářská kriminalita

volitelný

Kybernetická kriminalita II

volitelný

Policejní právo

volitelný

Kriminalistické a forenzní metody

volitelný

Volitelné předměty se vyučují od prvního semestru.

Garant oboru

prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.

Je dlouholetým pedagogem odborně působícím v oblasti logistiky a bezpečnosti. Profiluje se zejména na problematiku materiálních standardů a veřejných financí uplatnitelných při řešení krizových situací. Své zkušenosti publikuje v mezinárodních časopisech a konferencích. Je členem několika vědeckých rad a redakčních rad zahraničních časopisů. V praxi úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem a Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou, ale i organizacemi zabezpečujícími privátní bezpečnostní služby. Má řadu kontaktů na mezinárodní úrovni, což mu umožňuje nabízet studentům i zajímavé zahraniční profesní pobyty v rámci programu Erasmus.