Mezinárodní bezpečnostní studia

3letý bakalářský studijní program

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Forma studia
Prezenční

Školné
od 30 900 kč za semestr

Výuka
Akreditováno na Ambis VŠ

Připravte se na to stát se odborníkem na globální výzvy, které ovlivňují náš svět. Získejte rozsáhlé znalosti v oblasti mezinárodní a globální bezpečnosti.

Získejte schopnost čelit různým výzvám v mezinárodním bezpečnostním prostředí a přispívat k jejich řešení. Studium Vás připraví na profesionální kariéru v mnoha odvětvích a pozicích, kde je znalost mezinárodní bezpečnosti klíčová, a také na další studium v oblasti bezpečnosti a mezinárodních vztahů.

Uplatnění absolventa

Diplomat
Konzultant pro zahraniční obchod
Analytik mezinárodní bezpečnosti
Žurnalista

Profilové předměty

▪ Globální bezpečnostní hrozby
▪ Mezinárodní organizovaný zločin
▪ Ozbrojené konflikty a jejich řešení 
▪ Cyber security 

Profil absolventa

Jako absolventi se realizujete ve veřejných diplomatických funkcích, ale i jako specialisté v rámci různých bezpečnostních oblastí soukromého sektoru . Budete jednat s jinými státy a zastupovat národní zájmy.

Naučíte se provádět komplexní analýzu mezinárodních bezpečnostních hrozeb a rizik. Budete rozumět různým aspektům mezinárodní bezpečnosti a hodnocení efektivity bezpečnostních strategií.

Pohled studentů

Chcete se stát specialistou mezinárodní bezpečnosti?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Úvod do bezpečnostních studií

zkouška

Základy politologie

zkouška

Základy práva

zkouška

Moderní politické dějiny

zápočet

Základy odborné práce

zápočet

IT dovednosti

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Mezinárodní vztahy a mezinárodní organizace

zkouška

Demokratické a nedemokratické politické režimy

zkouška

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek

zkouška

Informační gramotnost a kritické myšlení

zkouška

Politická geografie

zkouška

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Globální bezpečnostní hrozby

zkouška

Law of International Security

zkouška

Analýza bezpečnostních rizik

zkouška

Základy sociologie

zkouška

Anglický jazyk I

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Ozbrojené konflikty a jejich řešení

zkouška

Mezinárodní kosmická bezpečnost

zkouška

Cyber Security

zkouška

Odzbrojení a mezinárodní právo

zápočet

Metodologie odborné práce

zápočet

Anglický jazyk II

zápočet

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Násilní nestátní aktéři v mezinárodní politice

zkouška

Mezinárodní organizovaný zločin

zkouška

Metody výzkumu společenských věd

zkouška

Anglický jazyk III

zápočet

Bakalářský seminář

zápočet

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Bezpečnostní politika

zkouška

Energetická a surovinová bezpečnost

zkouška

Aktuální otázky mezinárodní bezpečnosti

zkouška

Bakalářská práce

zápočet

Garant oboru

doc. Mgr. Tomáš Šmíd, PhD.

Kromě hlavního působení na VŠ Ambis přednáší externě na Historickém ústavu FF MU a je vyučujícím boxu na FSpS MU. V minulosti působil také na MGIMO MID v Moskvě  (2010) a jako Fulbright-Masarykův stipendista na Central Asia-Caucasus Institute na Johns Hopkins University ve Washingtonu, DC. (2010-2011).