Ekonomika a management podniku

2letý magisterský studijní program

Typ studia
Magisterské (Ing.)

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 32 900 kč za semestr

Výuka
Akreditováno na Ambis VŠ

Staňte se uznávaným lídry a manažery velkých týmů i prosperujících firem.

Díky studiu magisterksého oboru Ekonomika a management podniku si osvojíte manažerské teorie a praxe na profesionální úrovni. Naučíte se zpracovávat projektové studie, řešit případové studie a získáte celou řadu manažerských kompetencí potřebných pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

Uplatnění absolventa

▪ Obchodní ředitel
▪ Provozní ředitel
▪ Podnikatel
▪ Specialista marketingu

Profilové předměty

▪ Marketing a marketingový výzkum
▪ Veřejné finance a regionální rozvoj
▪ Finanční management
▪ Obchodní právo

Profil absolventa

Jako absolventi se realizujete ve vlastním podnikání či ve vůdčích pozicích středních a nadnárodních podniků. V průběhu studia si osvojíte řadu vědomostí v oblastech jako je strategický management, manažerská psychologie, firemní finance, rozvoj lidských zdrojů a marketing.

Po dokončení studií budete kvalifikováni pro pozice ve vrcholovém managementu a připraveni pro vlastní podnikání, s významným uplatněním na trhu práce.

Chcete se stát úspěšným podnikatelem?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Mikroekonomie II

povinný

Management II

povinný

Metodologie odborné práce II

povinný

Obchodní právo II

povinný

Statistika a ekonometrie

povinný

2. semestr

Předmět

Makroekonomie II

povinný

Manažerské účetnictví

povinný

Marketing a marketingový výzkum

povinný

Odborná praxe I

povinný

Volitelný předmět

volitelný

3. semestr

Předmět

Management lidských zdrojů II

povinný

Diplomový seminář

povinný

Veřejné finance a regionální rozvoj

povinný

Global Economy and Geopolitics

povinný

Podnikové informační systémy II

povinný

Odborná praxe II

povinný

Volitelný předmět

volitelný

4. semestr

Předmět

Finanční management

povinný

Diplomová práce

povinný

Odborná praxe III

povinný

Volitelný předmět

volitelný

Garant oboru

doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Působí na katedře ekonomie a managementu AMBIS. Vystudovala PEF Mendelovy univerzity v Brně. V roce 2010 habilitovala v oboru Finance na Mendelově univerzitě v Brně. Dlouhodobě se věnuje zejména problematice účetnictví, harmonizaci účetnictví a finančního výkaznictví ve světě. V dané oblasti autorka publikuje jak ve vědeckých, tak v odborných časopisech v ČR i v zahraničí. V rámci pedagogické činnosti se věnuje zejména problematice účetnictví, mezinárodních standardů účetního výkaznictví a manažerského účetnictví. Je úspěšnou hlavní řešitelkou a členkou řešitelského týmu 4 projektů GAČR. Při svém působení v akademické oblasti absolvovala řadu studijních pobytů v USA a ve Velké Británii.