Management a hospodaření ve veřejné správě

2letý magisterský studijní program

Typ studia
Magisterské (Ing.)

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 32 900 kč za semestr

Výuka
Akreditováno na Ambis VŠ

Osvojte si dovednosti nezbytné pro vedoucí manažerské role ministerstev a krajských či obecních úřadů

Specializujte se na management a ekonomiku ve veřejné správě a posilte vaše postavení na pracovním trhu. Otevřete si dveře k uznání jako expert a získáte možnost uplatnění na manažerských, ekonomických a odborných pozicích ve veřejné správě, samosprávě, neziskovém sektoru i soukromých společnostech.

Uplatnění absolventa

▪ Úředník
▪ Odborný referent
▪ Personalista
▪ Manažer projektů veřejných zakázek

Profilové předměty

▪ Veřejná správa a právo
▪ Veřejná ekonomika a finanční management
▪ Lokální a regionální rozvoj
▪ Management a hospodaření ve veřejné správě

Profil absolventa

Získáte široké možnosti uplatnění v různých typech úřadů, ať už se jedná o státní, krajské, či městské instituce, společnosti, či organizace. Vaše kvalifikace bude vyhledávána jak v ziskovém, tak i v neziskovém sektoru, a to na různých vedoucích i výkonných pozicích.

Mezi tyto pozice patří úředníci, odborní referenti, analytici, personalisté, ekonomové, či manažeři projektů veřejných zakázek a mnoho dalších.

Chcete se stát speialistou hospodaření ve veřejné správě?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Mikroekonomie a makroekonomie

povinný

Management

povinný

Statistika a ekonometrie

povinný

Veřejná správa a právo

povinný

Metodologie odborné práce II

povinný

Odborná praxe I

povinný

2. semestr

Předmět

Marketing a marketingový výzkum

povinný

Manažerské účetnictv povinný

povinný

Veřejná ekonomika a finanční management

povinný

Metody výzkumu v managementu

povinný

Odborná praxe II

povinný

Volitelný předmět

volitelný

3. semestr

Předmět

Global Economy and Geopolitics

povinný

Lokální a regionální rozvoj

povinný

Management lidských zdrojů II

povinný

Odborná praxe III

povinný

Diplomový seminář

povinný

Volitelný předmět

volitelný

4. semestr

Předmět

Management a hospodaření ve veřejné správě

povinný

Diplomová práce

povinný

Odborná praxe IV

povinný

Volitelný předmět

volitelný

Garant oboru

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.

"Za svou profesní kariéru jsem působil na ekonomických a manažerských pozicích ve firmách a zejména v manažerských pozicích ve veřejné správě. Díky svým předchozím zkušenostem jsem vyučující, který je současně praktikem. Učím pomocí příkladů a případových studií - minimum teorie, velká dávka toho, co v praxi funguje. Jsem autorem či spoluautorem více jak 14 odborných knih, 30 článků publikovaných ve vědeckých časopisech. Podílel jsem se také na několika zahraničních projektech (Bulharsko, Gruzie, Balkán). Na Ambis se mi líbí snaha maximálně zaměřit studium na využitelnost v praxi.“