Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

 • 15.4.2015

  Vyjádření UJAK ke Stanovisku AK ze dne 15. 4. 2015

  UJAK vítá prodloužení akreditace u oboru Speciální pedagogika a Speciální pedagogika - učitelství, ačkoliv prodloužení platnosti akreditace do 30. 9. 2015 neznamená řešení celé situace.

  26.3.2015

  Konference Systemické koučování a jeho aspekty

  Katedra Manažerských studií pořádá konferenci s názvem Systemické koučování a jeho aspekty dne 31. 3. 2015 od 11.00 na adrese Ostromečská 8, posluchárna 102. Hlavními tématy budou: Neurolingvistické programování, Koučování jako kreativní činnost, Porozumění svým pocitům a motivům, Time management.

  26.2.2015

  Závěry jednání na MŠMT

  Dne 26. 2. 2015 se z iniciativy ministra školství uskutečnilo trojstranné jednání mezi zástupci MŠMT, Akreditační komise a UJAK.

 • 23.2.2015

  Příprava podkladů pro AK

  Dnes proběhlo velmi podrobné jednání věnované kompletaci podkladů pro splnění podmínek Akreditační komise. UJAK je schopna všechny podklady doplnit, přičemž zároveň připravuje podklady pro třístranné jednání ministra školství Marcela Chládka, předsedkyně Akreditační komise a zástupců UJAK, které by se mělo konat tento týden.

  20.2.2015

  Návštěva ministra školství na UJAK

  Ministr školství Marcel Chládek navštívil Univerzitu Jana Amose Komenského Praha.

  18.2.2015

  Výsledek jednání AK a zástupců pedagogických fakult VVŠ

  UJAK dne 18. 2. 2015 obdržela od tajemníka AK Jiřího Smrčky informaci o výsledku jednání AK a zástupců pedagogických fakult veřejných vysokých škol. UJAK poděkovala za zaslání příslušné informace a neprodleně zahajuje přípravu všech podkladů. S ohledem na snahu o co nejrychlejší řešení situace nebudeme nyní komentovat jednotlivé body, nicméně jsme přesvědčeni, že je UJAK schopna všechny uvedené požadavky v zadaných termínech splnit.

 • 17.2.2015

  Kroky UJAK ve věci akreditace SpPg – učitelství

  Přehled realizovaných jednání a plán nejbližších aktivit

  16.2.2015

  Další jednání ve věci akreditace SPPG - učitelství

  V návaznosti na informace, které jsme vám poskytli při osobním setkání s vašimi zástupci a které průběžně podáváme na vašich stránkách, vás oslovujeme se shrnutím dosavadních kroků a popisem aktuálního stavu jednání.

  13.2.2015

  Studentská iniciativa na podporu UJAK

  WWW.CHCEMESTUDOVAT.CZ - tak se jmenuje studentská iniciativa na podporu UJAK, jež si klade za cíl čelit nejen mediální hysterii vyvolané stanovisky Akreditační komise.