Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

 • 26.11.2015

  MŠMT neshledalo důvody pro zahájení správního řízení o odejmutí souhlasu

  UJAK dne 25. listopadu 2015 obdržela vyrozumění náměstka MŠMT Roberta Plagy o tom, že v souvislosti s podnětem AK k odejmutí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola, MŠMT neshledalo důvody pro zahájení správního řízení.

  13.11.2015

  UJAK pořádala konferenci Čína v období 2. světové války

  Institut globálních studií UJAK (IGS) pořádal na začátku listopadu mezinárodní konferenci Čína v období druhé světové války. Konference se uskutečnila pod záštitou Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a ve spolupráci s China Center.

  11.11.2015

  UJAK zajistila možnost dostudování

  Univerzita Jana Amose Komenského Praha zajistila pro studenty magisterského programu Speciální pedagogika, jemuž nebyla v září letošního roku prodloužena akreditace, možnost dostudovat na partnerské instituci na Slovensku, a to na Katolické univerzitě Ružomberok v programu Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. UJAK v celé věci postupovala velmi korektně a důkladně a prověřovala veškeré varianty dostudování a uznávání kvalifikace – z tohoto důvodu také zažádala o stanovisko MŠMT, jak bude ve věcech uznávání kvalifikace postupovat

 • 9.11.2015

  Smlouva mezi UJAK a univerzitou v Indii

  U příležitosti osobní návštěvy rektora KIIT University (Bhubaneswar, Indie), Prof. Dr. Satyendry Patnaika na UJAK bylo dne 22. 10. 2015 rektorem UJAK, doc. PhDr. Lubošem Chaloupkou, CSc. podepsáno “Memorandum o porozumění” mezi UJAK a KIIT University. KIIT University náleží mezi nejvýznamnější a nejlépe hodnocené indické univerzity.

  20.10.2015

  Blíží se termín odevzdání přihlášek k mezinárodním jazykovým zkouškám telc

  Do 30. 10. 2015 je nutno odevzdat přihlášku k mezinárodním jazykovým zkouškám telc jazykové úrovně A1 z anglického a německého jazyka. Jazykové zkoušky budou na UJAK probíhat během listopadu 2015 .

  19.10.2015

  Protest studentů proti postupu AK

  Studenti magisterského programu Speciální pedagogika se rozhodli protestovat proti postupu AK formou demonstrace před MŠMT, na jejich žádost zde zveřejňujeme pozvánku na jimi pořádaný protest.

 • 7.10.2015

  Počty zbývajících vstupenek na promoce

  Počty zbývajících vstupenek na říjnové promoce

  6.10.2015

  Stále máte možnost přihlásit se ke studiu

  Přihlášky přijímáme k doplnění kapacity i v průběhu října.

  5.10.2015

  Nová publikace Vydavatelství UJAK

  Ve Vydavatelství UJAK vyšla v září 2015 nová publikace s názvem Marketing: Přístup k marketingovému řízení. Publikace je systematicky zpracovaným přehledem marketingové problematiky od vysvětlení pojmu, přes východiska strategického řízení, strategického marketingového řízení, včetně používaných analýz, provází STP marketingem, marketingovým mixem s širším rozpracováním marketingové komunikace, implementací, kontrolou a nástinem budoucích trendů. Publikace je doplněna příklady a užitečnými kontrolními seznamy k praktickému použití v procesu marketingového řízení.


Události

26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6