Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

 • 25.5.2015

  Informace o dalším postupu Univerzity Jana Amose Komenského Praha ve věci magisterského programu SPPG

  Univerzita Jana Amose Komenského Praha podnikla v rámci magisterského programu Speciální pedagogika celou řadu opatření. Termínu státních záverečných zkoušek konaných ve dnech 23. a 24. 4. 2015 se zúčastnili odborníci delegovaní ze strany MŠMT.

  21.5.2015

  Situace UJAK - prorektor Kolář ve Studiu 6

  Prorektor Petr Kolář byl hostem Studia 6

  19.5.2015

  Blíží se termín odevzdání přihlášek k mezinárodním jazykovým zkouškám telc

  Do 29. 5. 2015 je nutno odevzdat přihlášku k mezinárodním jazykovým zkouškám telc. Jazykové zkoušky budou na UJAK probíhat během června 2015 (viz Aktuální seznam termínů zkoušek pro rok 2015 na stránkách UJAK). Zájemci se v současné době mohou přihlásit ke zkouškám z anglického a německého jazyka jazykové úrovně A1 (termín zkoušky 19. června 2015). Případní zájemci si mohou vyzkoušet modelový test na Katedře cizích jazyků nebo si stáhnout testy na www.telc.net. Na zkoušku pro lékaře telc Deutsch B2-C1 MEDIZIN (termín zkoušky 24. červen 2015) je možná registrace do 20. 5. 2015.

 • 4.5.2015

  Brífink k podnětu AK k odnětí státního souhlasu

  4. května proběhl na UJAK brífink k podnětu AK k odebrání státníhou souhlasu působit jako vysoká škola.

  30.4.2015

  UJAK bude bránit svou pověst, bude vymáhat vzniklé škody

  Podnět k odebrání státního souhlasu působit jako vysoká škola, publikovaný v rámci dnešního zápisu ze zasedání AK považuje UJAK za neprofesionální, tendenční, obsahově nepravdivý a významně poškozující dobré jméno školy a jejích studentů. Informace v něm uvedené UJAK vyvrátí jasnými důkazy a následně bude po Akreditační komisi a konkrétních autorech vymáhat veškeré škody, které jí v souvislosti s tím vzniknou. Zejména se UJAK důrazně ohrazuje proti zcela zavádějící informaci o tzv. rychlostudentech – informace o studentech, kteří studovali kratší, než standardní dobu, zcela opomíjí, že jde o studenty, kteří si na UJAK zcela legálně doplňují vzdělání po absolvování vyšších odborných škol, případně o studenty, kteří na UJAK přestoupili z jiné vysoké školy.

  30.4.2015

  Vyjádření UJAK ke zveřejnění podnětu k odejmutí státního souhlasu

  Dne 30. 4. 2015 byl zveřejněn podnět Akreditační komise k odejmutí státního souhlasu Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. UJAK s tímto podnětem nebyla předem seznámena. UJAK podnět odmítá, detailně analyzuje a bude dále postupovat právní cestou, když jí bude podnět oficiálně doručen k vyjádření. Z obsahu podnětu je však již nyní zřejmé, že se jedná pouze o další část cíleného útoku s úmyslem poškodit UJAK a její studenty. Podnět je bezprecedentní a absurdní i tím, že jím AK popírá řadu svých nedávných rozhodnutí, jimiž jen v posledních dvou letech vydala pozitivní stanoviska k akreditaci a prodloužení platnosti akreditace 8 studijních oborů UJAK. Celkově má UJAK akreditováno 16 studijních oborů. Podnět je v příkrém rozporu se skutečným stavem činností UJAK, které nejen že naplňují všechny požadavky zákona, ale jsou hodnoceny nadstandardně i v mezinárodním akademickém měřítku.

 • 30.4.2015

  Vyjádření UJAK pro zaměstnavatele studentů SPPG

  Vážení studenti magisterského programu Speciální pedagogika, vážení zaměstnavatelé. Považujeme za důležité uvést na pravou míru několik polopravd a mýtů, které se objevují v mediálním prostoru a na sociálních sítích ohledně státních závěrečných zkoušek daného programu (tedy odloženého dubnového termínu tzv. oborové SPPG a řádných termínů SPPG - učitelství).

  27.4.2015

  Prohlášení Vědecké rady UJAK k situaci studijního programu „Speciální pedagogika“ na UJAK

  Vědecká rada UJAK se v období únor-duben 2015 seznámila se všemi aspekty situace vzniklé v důsledku neprodloužení platnosti akreditace studijních oborů studijního programu „Speciální pedagogika“. Vědecká rada UJAK je přesvědčena, že oba studijní obory, „Speciální pedagogika“ a „Speciální pedagogika – učitelství“, jsou na UJAK uskutečňovány na vysoké úrovni a jejich zabezpečení naplňuje všechny zákonné požadavky.

  22.4.2015

  Veřejnost je soustavně dezinformována o situaci na UJAK

  Veřejnost je soustavně dezinformována o situaci na UJAK. Dne 22. 4. se v médiích dokonce objevilo nařčení Univerzity Jana Amose Komenského Praha ze strany Akreditační komise (AK) z toho, že svým studentům neposkytuje pravdivé informace o jejím postupu. UJAK s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí a také s ohledem na tuto situaci zveřejňuje chronologický popis vývoje v posledních dnech, včetně relevantních dokumentů, jejichž prostřednictvím probíhala komunikace mezi UJAK a Akreditační komisí.