Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Novinky

 • 7.10.2015

  Počty zbývajících vstupenek na promoce

  Počty zbývajících vstupenek na říjnové promoce

  6.10.2015

  Stále máte možnost přihlásit se ke studiu

  Přihlášky přijímáme k doplnění kapacity i v průběhu října.

  5.10.2015

  Nová publikace Vydavatelství UJAK

  Ve Vydavatelství UJAK vyšla v září 2015 nová publikace s názvem Marketing: Přístup k marketingovému řízení. Publikace je systematicky zpracovaným přehledem marketingové problematiky od vysvětlení pojmu, přes východiska strategického řízení, strategického marketingového řízení, včetně používaných analýz, provází STP marketingem, marketingovým mixem s širším rozpracováním marketingové komunikace, implementací, kontrolou a nástinem budoucích trendů. Publikace je doplněna příklady a užitečnými kontrolními seznamy k praktickému použití v procesu marketingového řízení.

 • 30.9.2015

  Vyjádření Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. ke stanovisku Akreditační komise ze dne 16. 9. 2015

  Vyjádření Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. ke stanovisku Akreditační komise ze dne 16. 9. 2016 (správně 2015), doručeném dne 24. 9. 2015, k prodloužení akreditací studijních programů speciální pedagogika, podle výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 33643/2015-1 ze dne 24. 9. 2015

  29.9.2015

  Informace o krocích učiněných v období od 25. do 29. 9.

  Informujeme o dalším postupu ve věci akreditace magisterských oborů Speciální pedagogika a Speciální pedagogika - učitelství. V průběhu dnešního dne UJAK připravila reakci na "Stanovisko Akreditační komise k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijními obory „Speciální pedagogika“ a „Speciální pedagogika – učitelství“ pouze na dostudování stávajících studentů". Reakce tímto bude doručena na MŠMT ve stanoveném termínu. Zároveň UJAK splnila svou zákonnou povinnost a kontaktovala pedagogické fakulty veřejných vysokých škol ve věci možné spolupráce na řešení dané situace. Prioritou UJAK nadále zůstává zajištění studia studentů dotčených oborů na jejich alma mater, tedy na UJAK.

  25.9.2015

  Materiál UJAK zaslaný na MŠMT

  V rámci snahy o poskytnutí maximálního možného množství informací zveřejňujeme dokument zaslaný právním zastoupením UJAK na MŠMT.

 • 25.9.2015

  UJAK obdržela od MŠMT výzvu k vyjádření

  UJAK dne 24. 9. obdržela od MŠMT žádost o vyjádření ke stanovisku Akreditační komise ve věci neprodloužení platnosti akreditace magisterskému programu Speciální pedagogika. Jedná se o standardní procedurální postup před vydáním rozhodnutí MŠMT, UJAK této žádosti samozřejmě vyhoví ve stanoveném termínu.

  23.9.2015

  Výzva studentů k veřejnému shromáždění

  Vzhledem k mimořádně napjaté situaci volíme jako poslední a důraznou variantu protestu formu veřejného shromáždění, které se koná dne 26. 9. 2015 v 11 hodin před budovou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Karmelitská 7, Praha 1.

  21.9.2015

  Informace o situaci v magisterských oborech Speciální pedagogika a Speciální pedagogika-učitelství

  Vedení univerzity velmi intenzivně spolu s právníky ladí varianty řešení vzniklé situace. Ačkoliv z médií se může zdát, že je již rozhodnuto, není tomu tak, máme zpracovány scénáře dalšího postupu a naším cílem nadále je dostudování těchto studentů na UJAK, všechny námi zpracované návrhy k tomuto směřují.


Události

28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1