Akreditace

Název SP

Typ

Forma výuky

Standardní doba studia

Dostupnost pro osoby se ZTP

Platnost

Andragogika

Bc.

P.K

3 roky

Ano

15. 05. 2025

Komunikační studia

Bc.

P.K

3 roky

Ano

7. 01. 2026

Mezinárodní vztahy a diplomacie

Bc.

P.K

3 roky

Ano

10. 05. 2023

Právo v podnikání

Bc.

P.K

3 roky

Ano

15. 05. 2025

Resocializační a penitenciární pedagogika

Bc.

P.K

3 roky

Ano

11. 10. 2023

Speciální pedagogika

Bc.

P,K

3 roky

Ano

9. 12. 2024

Andragogika

Mgr.

P,K

2 roky

Ano

31. 12. 2024 1

Andragogika

Ph.D.

P,K

3 roky

Ano

31. 12. 2024 1

Audiovizuální komunikace a tvorba

Bc.

P,K

3 roky

Ano

31. 12. 2024 1

Evropská hospodářskosprávní studia

Bc.

P,K

3 roky

Ano

31. 12. 2024 1

Právo v podnikání

Bc.

P,K

3 roky

Ano

31. 12. 2024 1

Scénická a mediální studia

Bc.

P,K

3 roky

Ano

31. 12. 2024 1

Speciální pedagogika – vychovatelství

Bc.

P,K

3 roky

Ano

31. 12. 2024 1

Vzdělávání dospělých

Bc.

P,K

3 roky

Ano

31. 12. 2024 1

1) Na základě zákona č. 137/2016 a zákona č. 168/2018 Sb. platí automatické prodloužení aktuálně platných akreditací studijních programů:

„Akreditované studijní programy, které uskutečňují vysoké školy podle dosavadních právních předpisů k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však na dobu do 31. prosince 2024; po tuto dobu zůstává zachováno i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory.“