Mezinárodní vztahy a diplomacie

Mezinárodní konflikty, ekonomická spolupráce, klimatické změny či demografický vývoj. Porozumění těmto zásadním tématům je stěžejní pro pochopení důležitých souvislostí dnešního světa a úspěšné uplatnění v něm. Bakalářský studijní program Mezinárodní vztahy a diplomacie na UJAK klade důraz na poznání mezinárodních ekonomických a bezpečnostních vztahů a ekonomické diplomacieMultidisciplinární a komplexní charakter studia nabízí široké možnosti uplatnění v praxi i možnost dalšího studia.

Profil absolventa:

Absolvent má odpovídající znalosti a kompetence v oblasti historie i současnosti mezinárodních vztahů v politické, ekonomické, právní, bezpečnostní a kulturní dimenzi.

Je schopen analyzovat a interpretovat vývoj a dynamiku mezinárodních vztahů, včetně krizových situací, a navrhovat vhodné postupy při jejich řešení.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní jako specialista či vedoucí pracovník na základní a střední úrovni řízení především:

  • ve státní správě, PR a poradenství v oblastech, které se dotýkají mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce vyžadující diplomatické chování a jednání;
  • v zájmových skupinách, politických stranách, lobbingu a sdělovacích prostředcích v EU a jiných evropských strukturách;
  • v mezinárodních organizacích vládních i nevládních;
  • v zahraničních firmách a institucích působících v ČR;
  • v českých firmách působících v zahraničí;
  • v oblasti poradenství u nadnárodních institucí;
  • v českých institucích v zahraničí jako reprezentant českého průmyslu, obchodu, kultury, atd.
TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD PROGRAMU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky B0312A200001

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.