Mezinárodní vztahy a diplomacie

Mezinárodní konflikty, ekonomická spolupráce, klimatické změny či demografický vývoj. Porozumění těmto zásadním tématům je stěžejní pro pochopení důležitých souvislostí dnešního světa a úspěšné uplatnění v něm. Bakalářský studijní program Mezinárodní vztahy a diplomacie na UJAK klade důraz na poznání mezinárodních ekonomických a bezpečnostních vztahů a ekonomické diplomacieMultidisciplinární a komplexní charakter studia nabízí široké možnosti uplatnění v praxi i možnost dalšího studia.

Profil absolventa

Absolvent má odpovídající znalosti a kompetence v oblasti historie i současnosti mezinárodních vztahů v politické, ekonomické, právní, bezpečnostní a kulturní dimenzi.

Je schopen analyzovat a interpretovat vývoj a dynamiku mezinárodních vztahů, včetně krizových situací, a navrhovat vhodné postupy při jejich řešení.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako specialista či vedoucí pracovník na základní a střední úrovni řízení především:

  • ve státní správě, PR a poradenství v oblastech, které se dotýkají mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce vyžadující diplomatické chování a jednání;
  • v zájmových skupinách, politických stranách, lobbingu a sdělovacích prostředcích v EU a jiných evropských strukturách;
  • v mezinárodních organizacích vládních i nevládních;
  • v zahraničních firmách a institucích působících v ČR;
  • v českých firmách působících v zahraničí;
  • v oblasti poradenství u nadnárodních institucí;
  • v českých institucích v zahraničí jako reprezentant českého průmyslu, obchodu, kultury, atd.

Výuka cizích jazyků

Součástí studia je výuka cizích jazyků probíhající po celou jeho dobu. Studijní plány tohoto studijního programu zahrnují studium dvou jazyků. Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost získat zápočet v 1. – 4. semestru studia a na konci 5. semestru pak složit zkoušku odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to z anglického nebo německého jazyka. Ve 3. a 4. semestru si volí další jazyk, oba semestry jsou zakončeny zápočtem na jazykové úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student si může vybrat z pěti světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština). Studenti také mohou na UJAK složit prestižní mezinárodní jazykovou zkoušku TELC.

Školné

25.000 Kč za semestr. Kompletní ceník ZDE.

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD PROGRAMU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky B0312A200001

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ