UJAK hluboce želí předčasného odchodu PhDr. Otakara Šoltyse, CSc.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha hluboce želí předčasného odchodu PhDr. Otakara Šoltyse, CSc., skvělého jazykovědce, sémiotika, pedagoga, kolegy a přítele. Nezapomeneme.

Seminář k problematice mezinárodních sankcí a dalším přidruženým tématům

Rektor UJAK Luboš Chaloupka a prorektor Petr Kolář se 11. října zúčastnili Semináře k problematice mezinárodních sankcí a dalším přidruženým tématům, pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí ČR za účasti Finančního analytického úřadu. Mezi další témata semináře patřil nehmotný přenos technologií a zvýšení institucionální odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci. Právě […]

Termíny doprodeje vstupenek na promoci 27.10. 2021

Zbylé vstupenky z doprodeje bude možno  zakoupit přímo v Betlémské kapli v době konání promoce 27.10. Cena jedné vstupenky je 100,-Kč. Vstupenky potřebují i děti od tří let výše. Absolvent vstupenku nepotřebuje. Doprodej lístků je početně neomezen. V Betlémské kapli bude probíhat i prodej stříbrných pamětních medailí (informace viz webové stránky vydavatelství UJAK). Počet zbylých vstupenek na promoce po […]