Harmonogram akademického roku 2022/2023

Základní informace:

Akademický rok začíná 1. 9. 2022 a končí 31. 8. 2023.
Předepsané studijní povinnosti je nutno vykonat v souladu se Studijním a zkušebním řádem UJAK.
Vyučující je povinen zapsat hodnocení do informačního systému do pěti (5) pracovních dnů ode dne vykonání zkoušky nebo udělení zápočtu.

Vysvětlení zkratek:
SZZK – státní závěrečná zkouška
BP – bakalářská práce
DP – diplomová práce
VOŠ – vyšší odborná škola


Časový plán akademického roku:

Období před zahájením výuky v zimním semestru

Opravné termíny za letní semestr akademického roku 2021/2022

1. 9. 2022 – 11. 9. 2022

Opravný termín státních závěrečných zkoušek
(mimo víkendů) v souladu s vypsanými termíny

1. 9. – 15. 9. 2022

Dodatečné přijímací řízení

září 2022

Zápis do studia

v návaznosti na rozhodnutí o přijetí

Zápis do vyššího ročníku
(podle pokynů v informačním systému)

od 1. 8. 2022 do 15. 9. 2022

Promoce absolventů v akademickém roce 2021/2022

23. 8., 24. 10. 2022

Imatrikulace nově zapsaných studentů

24. 10. 2022

Zimní semestr (1. 9. – 31. 1.)

Úhrada školného na zimní semestr

nejpozději 15 dní před dnem zápisu

Výuka (podle konkrétních rozvrhů)

19. 9. 2022 – 18. 12. 2022

Dodatečné termíny obhajob kvalifikačních prací

září – listopad 2022

Zadání bakalářských prací pro absolventy VOŠ a pro studenty, kteří nastoupili do vyššího ročníku studia

do 30. 11. 2022

Vánoční prázdniny

19. 12. 2022 – 1. 1. 2023

Hlavní zkouškové období

2. 1. 2023 – 31. 1. 2023

Opravné termíny za ZS 2022/2023

1. 2. 2023 – 12. 2. 2023

Letní semestr (1. 2. – 31. 8.)

Úhrada školného na letní semestr

nejpozději do 31. 1. 2023

Výuka

13. 2. 2023 – 14. 5. 2023

Hlavní zkouškové období

15. 5. 2023 – 30. 6. 2023

Výuka posledního ročníku

13. 2. 2023 – 2. 4. 2023

Zkouškové období pro poslední ročník

3. 4. 2023 – 30. 4. 2023

Zanesení všech údajů o zkouškách a zápočtech posledních ročníků do informačního systému Moggis

nejpozději do 5. 5. 2023

Odevzdání zpracovaných BP/DP v řádném termínu

do 7. 3. 2023 elektronická / 16. 3. 2023 tištěná verze

Splnění studijních povinností pro účast na SZZK v červnu příštího roku

do 30. 6. 2023

Odevzdání zpracovaných BP/DP pro účast na SZZK v červnu příštího roku

únor 2024

Státní závěrečné zkoušky (dle harmonogramu SZZK)

5. 6. 2023 – 30. 6. 2023

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

od května 2023

Zadání BP/DP pro budoucí 3. ročník bakalářského studia a budoucí 2. ročník navazujícího magisterského studia

do 31. 5. 2023

Promoce absolventů 2022/2023

srpen a říjen 2023

Hlavní prázdniny

1. 7. 2023 – 31. 8. 2023

Opravné státní závěrečné zkoušky

bude stanoveno v letním semestru 2022/2023.