Přijímací řízení

Bakalářské studium

Vážení uchazeči o studium,

studijní oddělení je vám v úředních hodinách k dispozici. Kontakty naleznete ZDE. Než se nás přijdete zeptat nebo nás kontaktujete, navštivte, prosím, stránku často kladených dotazů. V případě, že si chcete podat přihlášku ke studiu, využijte přednostně možnost jejího zaslání prostřednictvím pošty.

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024

Andragogika - Vzdělávání dospělých

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek.

Termíny pro podání přihlášky: 

▪ 1. termín – do 31. 5.
▪ 2. termín – do 31. 8.
▪ 3. termín – do 15. 9.
▪ 4. termín – do 30. 9. s navýšenou cenou za školné – 30 000 Kč za semestr

Speciální pedagogika

Základní podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Bude posouzen průměrný prospěch u maturitní zkoušky a ohodnocen maximálním počtem 100 bodů následovně:

1,00 – 2,00                      100 bodů
2,01 – 2,50                        60 bodů
2,51 – 3,00                        40 bodů
3,01 – 4,00                        20 bodů


Uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu u maturitní zkoušky 1,00 – 2,00, budou ke studiu přijati bez nutnosti absolvovat přijímací zkoušku. V případě shodného prospěchu u maturitní zkoušky u více uchazečů rozhoduje průměrný prospěch ze všech předmětů v posledním ročníku maturitního studia, který stanovuje pořadí uchazečů do naplnění stanoveného maximálního limitu.


Pokud nebude naplněn maximální možný počet přijatých uchazečů o studium uchazeči uvedenými v bodě 2., přistoupí UJAK k přijímací zkoušce, kterou absolvují uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu u maturitní zkoušky 2,01 a vyššího. Přijímací zkouška zahrnuje níže uvedené oblasti s maximálně možným počtem dosažených bodů:

Prezentace motivace ke studiu zvoleného oboru vč. doložení případné praxe v oboru – max. 15 bodů
Prověření vědomostí a dovedností, které odpovídají maturitní zkoušce v oblasti oborů pomáhajících profesí – max. 15 bodů
Seznam prostudované literatury včetně konspektu jednoho zvoleného titulu – max. 10 bodů


Přijímací zkouška spočívá v písemném zpracování uvedených oblastí do předepsaného formuláře. Uchazeč, který dosáhl průměrného prospěchu u maturitní zkoušky 2,01 a vyššího jej elektronicky vyplní, vytiskne, vlastnoručně podepíše a přiloží k přihlášce a ostatním přílohám.


K bodovému ohodnocení získanému při přijímací zkoušce bude připočtena bodová hodnota uvedená v bodě 1. podle průměrného prospěchu dosaženého u maturitní zkoušky.


Pořadí uchazečů bude určeno podle nejvyššího dosaženého součtu bodů. V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje průměrný prospěch ze všech předmětů v posledním ročníku maturitního studia uchazeče, který stanovuje pořadí uchazečů do naplnění stanoveného maximálního limitu.


Termíny pro podání přihlášky:

  1. termín – do 31. 5., přičemž nejpozději k tomuto datu do 18:00 hodin musí být přihláška doručena na UJAK, a to i v případě jejího zaslání poštou.

  2. termín - do 14. 7., přičemž nejpozději k tomuto datu do 14:00 hodin musí být přihláška doručena na UJAK, a to i v případě jejího zaslání poštou

  3. termín pro doplnění zbývajících volných míst – do 31. 7., přičemž nejpozději k tomuto datu do 15:30 hodin musí být přihláška doručena na UJAK, a to i v případě jejího zaslání poštou

  4. termín pro doplnění zbývajících volných míst – do 17. 8., přičemž nejpozději k tomuto datu do 15:30 hodin musí být přihláška doručena na UJAK, a to i v případě jejího zaslání poštou

  5. termín pro doplnění zbývajících míst – do 31. 8., přičemž nejpozději k tomuto datu do 15:30 hodin musí být přihláška doručena na UJAK, a to i v případě jejího zaslání poštou

  6. termín pro doplnění zbývajících míst – do 15. 9., přičemž nejpozději k tomuto datu do 14:00 hodin musí být přihláška doručena na UJAK, a to i v případě jejího zaslání poštou

Resocializační a penitenciární pedagogika

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek.

Termíny pro podání přihlášky:

▪ 1. termín – do 31. 5.
▪ 2. termín – do 31. 8.
▪ 3. termín – do 15. 9.
▪ 4. termín – do 30. 9. s navýšenou cenou za školné – 30 000 Kč za semestr

Ekonomika a management v podniku

Vyberte si studijní obor, formu studia a vyplňte nezávaznou elektronickou přihlášku.

Po vyplnění a zaslání nezávazné přihlášky si zarezervujte termín a formu přijímacího pohovoru. Pokud si termín nezarezervujete, zavoláme Vám ještě týž den, maximálně následující pracovní den a doladíme s Vámi všechny podrobnosti.

Na začátku přijímacího pohovoru vyplníte kompletní přihlášku ke studiu a následně s námi absolvujete přijímací pohovor. Po něm Vám zašleme Smlouvu ke studiu. Vy si vše v klidu pročtete, vyplníte a doručíte zpět k nám.

Jakmile všechny dokumenty včetně úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení či vysokoškolského diplomu obdržíme, tak Vám v případě splnění podmínek do 30 dnů pošleme rozhodnutí o přijetí.


Podmínky přijetí ke studiu

Po odeslání nezávazné přihlášky a rezervování termínu Vás budeme očekávat na přijímacím pohovoru. Pokud si termín nezarezervujete, zavoláme Vám a doladíme s Vámi všechny podrobnosti. Při přijímacím pohovoru si popovídáme hlavně o tom, proč Vás studium zajímá, co od něj očekáváte a čeho byste díky němu chtěli dosáhnout.

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského programu je minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, pro přijetí na magisterské studium je podmínkou minimálně bakalářské vzdělání.

Co s sebou na přijímací pohovor?

K přijímacímu pohovoru si prosím přineste maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Pokud nám budete doručovat doklad o předchozím vzdělání až po přijímacím pohovoru, bude třeba doložit jeho úředně ověřenou kopii.

Marketingová komunikace

Vyberte si studijní obor, formu studia a vyplňte nezávaznou elektronickou přihlášku.

Po vyplnění a zaslání nezávazné přihlášky si zarezervujte termín a formu přijímacího pohovoru. Pokud si termín nezarezervujete, zavoláme Vám ještě týž den, maximálně následující pracovní den a doladíme s Vámi všechny podrobnosti.

Na začátku přijímacího pohovoru vyplníte kompletní přihlášku ke studiu a následně s námi absolvujete přijímací pohovor. Po něm Vám zašleme Smlouvu ke studiu. Vy si vše v klidu pročtete, vyplníte a doručíte zpět k nám.

Jakmile všechny dokumenty včetně úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení či vysokoškolského diplomu obdržíme, tak Vám v případě splnění podmínek do 30 dnů pošleme rozhodnutí o přijetí.


Podmínky přijetí ke studiu

Po odeslání nezávazné přihlášky a rezervování termínu Vás budeme očekávat na přijímacím pohovoru. Pokud si termín nezarezervujete, zavoláme Vám a doladíme s Vámi všechny podrobnosti. Při přijímacím pohovoru si popovídáme hlavně o tom, proč Vás studium zajímá, co od něj očekáváte a čeho byste díky němu chtěli dosáhnout.

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského programu je minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, pro přijetí na magisterské studium je podmínkou minimálně bakalářské vzdělání.

Co s sebou na přijímací pohovor?

K přijímacímu pohovoru si prosím přineste maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Pokud nám budete doručovat doklad o předchozím vzdělání až po přijímacím pohovoru, bude třeba doložit jeho úředně ověřenou kopii.

Veřejná politika

Vyberte si studijní obor, formu studia a vyplňte nezávaznou elektronickou přihlášku.

Po vyplnění a zaslání nezávazné přihlášky si zarezervujte termín a formu přijímacího pohovoru. Pokud si termín nezarezervujete, zavoláme Vám ještě týž den, maximálně následující pracovní den a doladíme s Vámi všechny podrobnosti.

Na začátku přijímacího pohovoru vyplníte kompletní přihlášku ke studiu a následně s námi absolvujete přijímací pohovor. Po něm Vám zašleme Smlouvu ke studiu. Vy si vše v klidu pročtete, vyplníte a doručíte zpět k nám.

Jakmile všechny dokumenty včetně úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení či vysokoškolského diplomu obdržíme, tak Vám v případě splnění podmínek do 30 dnů pošleme rozhodnutí o přijetí.


Podmínky přijetí ke studiu

Po odeslání nezávazné přihlášky a rezervování termínu Vás budeme očekávat na přijímacím pohovoru. Pokud si termín nezarezervujete, zavoláme Vám a doladíme s Vámi všechny podrobnosti. Při přijímacím pohovoru si popovídáme hlavně o tom, proč Vás studium zajímá, co od něj očekáváte a čeho byste díky němu chtěli dosáhnout.

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského programu je minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, pro přijetí na magisterské studium je podmínkou minimálně bakalářské vzdělání.

Co s sebou na přijímací pohovor?

K přijímacímu pohovoru si prosím přineste maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Pokud nám budete doručovat doklad o předchozím vzdělání až po přijímacím pohovoru, bude třeba doložit jeho úředně ověřenou kopii.

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Vyberte si studijní obor, formu studia a vyplňte nezávaznou elektronickou přihlášku.

Po vyplnění a zaslání nezávazné přihlášky si zarezervujte termín a formu přijímacího pohovoru. Pokud si termín nezarezervujete, zavoláme Vám ještě týž den, maximálně následující pracovní den a doladíme s Vámi všechny podrobnosti.

Na začátku přijímacího pohovoru vyplníte kompletní přihlášku ke studiu a následně s námi absolvujete přijímací pohovor. Po něm Vám zašleme Smlouvu ke studiu. Vy si vše v klidu pročtete, vyplníte a doručíte zpět k nám.

Jakmile všechny dokumenty včetně úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení či vysokoškolského diplomu obdržíme, tak Vám v případě splnění podmínek do 30 dnů pošleme rozhodnutí o přijetí.


Podmínky přijetí ke studiu

Po odeslání nezávazné přihlášky a rezervování termínu Vás budeme očekávat na přijímacím pohovoru. Pokud si termín nezarezervujete, zavoláme Vám a doladíme s Vámi všechny podrobnosti. Při přijímacím pohovoru si popovídáme hlavně o tom, proč Vás studium zajímá, co od něj očekáváte a čeho byste díky němu chtěli dosáhnout.

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského programu je minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, pro přijetí na magisterské studium je podmínkou minimálně bakalářské vzdělání.

Co s sebou na přijímací pohovor?

K přijímacímu pohovoru si prosím přineste maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Pokud nám budete doručovat doklad o předchozím vzdělání až po přijímacím pohovoru, bude třeba doložit jeho úředně ověřenou kopii.


Jak podat přihlášku?

*platí pro programy Andragogika, Resocializační a penitenciární pedagogika a Speciální pedagogika

▪ Nezávazná e-přihláška je k dispozici zde. Po jejím vyplnění obdržíte e-mailem další pokyny k vyplnění závazné přihlášky. Tu po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
▪ V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.

Co k přihlášce přiložit?

K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii originálu.

Absolventi středoškolského vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

▪ úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
▪ nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích originálu.

Kam přihlášku doručit?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami posílejte, či osobně doručte na adresu:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (připojte označení studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3

Úřední hodiny zde.


Další informace k podání přihlášky

▪ V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení (úřední hodiny zde). Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích originálu, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. 

▪ Preferujeme podání kompletní přihlášky včetně všech příloh. V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, doručí je s průvodním dopisem do školy do rukou příslušné referentky.

Máte dotaz?

Nahlédněte do seznamu často kladených dotazů.