Změna na pozici vedoucího katedry andragogiky

Ke dni 1.11.2020 skončil na pozici vedoucího katedry andragogiky doc. Dr. Milan Beneš. Vedení univerzity mu děkuje za dlouholeté vedení katedry. Doc. Beneš zůstává i nadále na katedře jako akademický pracovník.

Od tohoto data vede katedru andragogiky PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D. Vedení univerzity jí přeje hodně zdaru v této činnosti.