Zemřel Ing. Marcel Grün

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s velkým zármutkem přijala zprávu, že zesnul Ing. Marcel Grün, dlouholetý člen Vědecké rady UJAK. V Marceli Grünovi ztrácí celá česká společnost ikonickou osobnost naší astronautiky a astronomie, zaníceného a duchaplného popularizátora kosmonautiky a po mnoho desítek let vůdčí osobnost Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Marcel Grün se zasloužil o rozvoj UJAK, byl naším milým a ctěným kolegou a dobrým kamarádem. Tvoje hvězda, Marceli, svítí dál.