Vyjádření UJAK ve věci akreditace navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Andragogika

Univerzita Jana Amose Komenského Praha má o závěru Rady NAÚ v řízení o odnětí akreditace informaci pouze ze zápisu ze zasedání Rady NAÚ, který však neobsahuje všechny náležitosti rozhodnutí (a tedy důležité informace). UJAK po obdržení náležitých informací oficiální cestou bude reagovat a proti odnětí akreditací navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Andragogika se odvolá. Univerzita v dané věci vždy řádně reagovala a předchozí výhrady NAÚ reflektovala. Vzhledem k tomu, že realizace dotčeného magisterského studijního programu již byla ze strany UJAK ukončena, se tato záležitost týká sedmi studentů doktorského studia, kteří byli o situaci zpraveni a budou neprodleně a jako první informováni o dalším postupu, jakmile obdržíme příslušné informace a podklady. Nad rámec tohoto vyjádření se s ohledem na dosud neuzavřené řízení UJAK nyní nebude k dané věci dále vyjadřovat.