Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Ústav sv. Cyrila a Metóda Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Partizánske

Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Trenčín

pořádají pod záštitou rektora Univerzity Jana Amose Komenského Praha
doc. PhDr. Luboše Chaloupky, CSc.

2. ročník mezinárodní vědecké konference

RODINA V II. DECÉNNIU 21. STOLETÍ

se zaměřením na péči o jedince se zdravotním postižením, možnosti podpory dětí
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a kvalitu života seniorů

 

Konference se uskuteční v úterý 4. prosince 2012 od 10:00 do 18:00 hodin ve společenském sále Domova pro seniory Malešice.

 

Jednotlivé sekce konference:

 • Rodina v II. decénniu 21.století
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními  vzdělávacími  potřebami
  • Zdravotní postižení
  • Zdravotní znevýhodnění
  • Sociální znevýhodnění
 • Péče o seniory v rodině
 • Kvalita života seniorů

 

Odborní garanti konference:
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
prof. PhDr. Miloslav  Kodým, CSc.
prof. MUDr. Roman Jirák, DrSc.

 

Vědecký výbor konference:

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., r.h.c. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (Slovensko)
prof. MUDr. Roman Jirák, DrSc. 1. Lékařská fakulta UK Praha
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc Ústav sv. Cyrila a Metóda Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Partizánske (Slovensko)
prof. PhDr. Miloslav Kodým, CSc. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor-Freybergh, DrSc., r.h.c. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (Slovensko)
doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, Ph.D. Prešovská univerzita v Prešově ( Slovensko)
doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (Slovensko)
doc. RNDr. Jitka Machová, CSc. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
PaedDr. Milan Hejdiš, PhD. Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Trenčín (Slovensko)
Mgr. Tatiana Dubayová, Ph.D. Prešovská univerzita v Prešově ( Slovensko)

Jednací jazyk konference:
čeština, slovenština

 

Informace pro účastníky konference:
Závazná přihláška na konferenci včetně anotace příspěvku
Potvrzení o převzetí pohledávky
Pokyny pro tvorbu příspěvku (Příspěvky zpracované podle předloženého vzoru odevzdávejte nejpozději v den konference.)

Přihlášky včetně anotace příspěvku zasílejte na email Ing. Kateřiny Lendrové: lendrova.katerina@ujak.cz.

 

Dotazy a informace:
PhDr. Lenka Petelíková petelikova.lenka@ujak.cz, doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. kozon.antonin@ujak.cz
Termín pro uzavření přihlášek s aktivní účastí je 5. 11. 2012.

 

 

 

Konferenční poplatky (včetně DPH):

  Platba předem bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně UJAK
 • 1000,- Kč (40 EUR)
 • 350,-Kč (14 EUR) – studenti
 • více informací viz Závazná přihláška
 • Platba na místě v hotovosti v den konání konference:
 • 1250,- Kč (50 EUR)
 • 450,- Kč (18 EUR) - studenti
 •  


  Kontaktní adresa:
  Univerzita Jana Amose Komenského Praha
  Akademické poradenské centrum
  PhDr. Lenka Petelíková
  Roháčova 63
  130 00  Praha 3
  Česká republika

  e-mail: petelikova.lenka@ujak.cz; landova.marie@ujak.cz


  Možnosti ubytování:
  Hotel Aramis
  Hotel Hejtman


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter