Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Univerzita Jana Amose Komenského Praha

4. ročník mezinárodní vědecké konference

ANDRAGOGIKA 2014: Vzdělávání dospělých – teorie, výzkum a praxe

Univerzita Jana Amose Komenského Praha pořádá 4. ročník mezinárodní vědecké konference ANDRAGOGIKA 2014: Vzdělávání dospělých – teorie, výzkum a praxe. Konference se uskuteční v úterý 9. prosince 2014 od 9:00 do 17:00 hodin v učebně C102 (Ostromečská 8, Praha 3).

Záštitu nad konferencí převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA.

V tomto ročníku bude mít konference dva tematické okruhy:

A) Aktuální témata vzdělávání dospělých
B) Kvalita života a edukace seniorů

Obsahové zaměření v bodech:

  • teorie a praxe vzdělávání dospělých
  • prezentace výzkumů z oblasti vzdělávání dospělých
  • vzdělávání a aktivizace seniorů

Odborní garanti konference:

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.

Hlavní referáty:

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., dr. h. c.
doc. PhDr. Jaroslav Veteška. Ph.D.
doc. PeadDr. Ctibor Határ, PhD.
doc. Mgr. Miroslav Dopita, PhD.

 

Vědecký výbor konference:

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

doc. Dr. Milan Beneš

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.

Pedagogická fakulta, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře (Slovenská republika)

prof. PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

Pedagogická fakulta, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře (Slovenská republika)

dr. hab Beata Pitula, PhD.

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, Katowice (Poland)

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově
(Slovenská republika)

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., dr. h. c.

vysokoškolský pedagog

Organizační výbor konference:

Ing. Kateřina Lendrová
lendrova.katerina@ujak.cz
Tel.: 267 199 041

přihlášky, fakturace konferenčních poplatků

Mgr. Markéta Václavková
vaclavkova.marketa@ujak.cz

evidence příspěvků do Andragogické revue

Bc. František Cinger
cinger.frantisek@ujak.cz
Tel.: 267 199 204

technická a organizační podpora

PhDr. Ing. Ivan Bertl

program konference

Jednací jazyk konference:
čeština, angličtina, slovenština

Informace pro účastníky konference:
Závazná přihláška na konferenci včetně anotace příspěvku
Potvrzení o převzetí pohledávky
Informace pro aktivní účastníky
Program konference

Přihlášky zasílejte na email Ing. Kateřiny Lendrové: lendrova.katerina@ujak.cz, termín pro uzavření přihlášek s aktivní účastí je 1. prosince 2014

Konferenční poplatky (včetně DPH):
950,- Kč (35 EUR)
450,-Kč (17 EUR) – studenti
- více informací viz Závazná přihláška

Kontaktní adresa:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Ústav andragogických studií
Roháčova 89
130 00 Praha 3
Česká republika
e-mail: vaclavkova.marketa@ujak.cz

Možnosti ubytování:
Hotel Aramis
Hotel Hejtman


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter