Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Univerzita Jana Amose Komenského Praha

3. ročník mezinárodní vědecké konference

ANDRAGOGIKA 2013

Celoživotní učení pro všechny – výzva 21. století

Univerzita Jana Amose Komenského Praha pořádá 3. ročník mezinárodní vědecké konference ANDRAGOGIKA 2013: Celoživotní učení pro všechny – výzva 21. století. Konference se uskuteční v úterý 12. listopadu 2013 od 9:00 do 17:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha 3 (Havlíčkovo nám. 9, Praha 3).

V tomto ročníku bude konference rozdělena na dvě sekce:

  • A) Specifika učení a vzdělávání různých cílových skupin dospělých, se zaměřením na možnosti a rozvoj učení a vzdělávání specifických cílových skupin.
  • B) Rozvoj a řízení lidí v organizacích, se zaměřením na nové metody vzdělávání a aktuální trendy v oblasti rozvoje a řízení zaměstnanců.

Odborní garanti konference:
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., dr. h. c.
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

Vědecký výbor konference:

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
doc. Dr. Milan Beneš Univerzita Jana Amose Komenského Praha
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
PhDr. Branislav Frk, PhD. Fakulta humanitních a přírodních věd Prešovskej univerzity v Prešove (Slovenská republika)
doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě (Slovenská republika)
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D. Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. dr. sc. Željko Dugac, PhD. Division for the History and Philosophy of Science, Academy of Science and Arts, Zagreb (Croatia)
doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (Slovenská republika)
dr. hab Beata Pitula, PhD. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, Katowice (Poland)
doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovenská republika)
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (Slovenská republika)
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., dr. h. c. vysokoškolský pedagog

Jednací jazyk konference:
čeština, angličtina, slovenština

Informace pro účastníky konference:
Závazná přihláška na konferenci včetně anotace příspěvku
Potvrzení o převzetí pohledávky
Informace pro přispěvatele
Program konference Andragogika 2013

Přihlášky včetně anotace příspěvku zasílejte na email Mgr. Markéta Václavková: vaclavkova.marketa@ujak.cz, termín pro uzavření přihlášek s aktivní účastí je 4. listopadu 2013.

Konferenční poplatky (včetně DPH):
1200,- Kč (48 EUR)
450,-Kč (18 EUR) – studenti
- více informací viz Závazná přihláška

Kontaktní adresa:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Ústav andragogických studií
Roháčova 89
130 00 Praha 3
Česká republika
e-mail: vaclavkova.marketa@ujak.cz

Možnosti ubytování:
Hotel Aramis
Hotel Hejtman

Partneři a sponzoři konference:


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter