Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Univerzita Jana Amose Komenského Praha

pořádá

2. ročník mezinárodní vědecké konference

ANDRAGOGIKA 2012

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH – PŘÍLEŽITOSTI A ÚSKALÍ V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ

Univerzita Jana Amose Komenského Praha pořádá pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M., rektora univerzity doc. PhDr. Luboše Chaloupky, CSc. a starostky městské části Praha 3 Ing. Vladislavy Hujové 2. ročník mezinárodní vědecké konference ANDRAGOGIKA 2012. Konference se uskuteční ve středu 17. října 2012 od 9:00 do 17:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha 3.

V tomto ročníku bude konference rozdělena na dvě sekce:

  • A) Současný andragogický diskurz, se zaměřením na legitimizaci a rozvoj andragogické vědy v kontextu celoživotního učení a vzdělávání.
  • B) Profesní vzdělávání, se zaměřením na aktuální trendy a přístupy v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Odborní garanti konference:
doc. Dr. Milan Beneš
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

Vědecký výbor konference:

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
doc. Dr. Milan Beneš Univerzita Jana Amose Komenského Praha
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Univerzita Jana Amose Komenského Praha
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko)
prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko)
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (Slovensko)
prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (Slovensko)
doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity (Slovensko)
prof. dr. sc. Željko Dugac, PhD. Division for the History and Philosophy of Science, Academy of Science and Arts, Zagreb (Croatia)
dr. hab Beata Pitula, Ph.D. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, Katowice (Poland)
prof. zw. dr. hab. Bogusław Śliwerski Katedra Pedagogiki Szkolnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa (Poland)

Jednací jazyk konference:
čeština, angličtina, slovenština, polština

Informace pro účastníky konference:
Závazná přihláška na konferenci včetně anotace příspěvku
Potvrzení o převzetí pohledávky
Informace pro přispěvatele
Aktuální program konference

Přihlášky včetně anotace příspěvku zasílejte na email Ing. Kateřiny Lendrové: lendrova.katerina@ujak.cz, termín pro uzavření přihlášek s aktivní účastí je 21. září 2012.

Konferenční poplatky (včetně DPH):
1200,- Kč (48 EUR)
450,-Kč (18 EUR) – studenti
- více informací viz Závazná přihláška

Kontaktní adresa:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Ústav andragogických studií
PhDr. Jarmila Salivarová
Roháčova 89
130 00 Praha 3
Česká republika
e-mail: salivarova.jarmila@ujak.cz

Možnosti ubytování:
Hotel Aramis
Hotel Hejtman

Partneři a sponzoři konference:


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter