Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Činnost oddělení

Centrum pro vědu

je celoškolským pracovištěm UJAK. Soustřeďuje část výzkumné kapacity univerzity, podporuje vědeckou činnost organizačně, pomáhá při zapojení studentů a doktorandů do vědeckých aktivit univerzity apod.

Centrum distančního vzdělávání

vzniklo v roce 2011 jako specializované pracoviště pro strategii rozvoje distančního vzdělávání na UJAK. Centrum se zabývá přípravou podkladů pro rozvoj distanční formy vzdělávání na univerzitě, podílí se na strategii implementace distančního vzdělávání do vzdělávacích aktivit jednotlivých kateder a celé univerzity. Metodicky pomáhá a podporuje přípravu specifických vzdělávacích materiálů a odbornou přípravu pedagogických pracovníků pro aplikaci distanční formy vzdělávání.

Materiály k distančnímu vzdělávání

Manuál pro práci v prostředí LMS Moodle pro tutory distančního vzdělávání na UJAK Praha (elektr. text)

Piktogramy pro distanční studijní texty UJAK Praha (elektr. text)

Příručka pro tutory distančního vzdělávání (elektr. text)

Kvalita e-learningu a její hodnocení (elektr. text)

Kontakty

RNDr. Helena Zlámalová, CSc. – odborná pracovnice, manažerka projektu ESF
Tel.: 267 199 044
Pracoviště: Oddělení pro vědu, Roháčova 89 – rektorát UJAK


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter