Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Opatření rektora

Archiv


Dokumenty ke stažení

25.3.2019Opatření rektora č. 6/2019 

Opatření rektora č. 6/2019 ke stipendiím na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2019

Stáhni dokument
14.3.2019Opatření rektora č. 5/2019 

Opatření rektora č. 5/2019 proti sexuálnímu obtěžování a dalšímu nepřípustnému chování

Stáhni dokument
11.3.2019Opatření rektora č. 4/2019 

Opatření rektora k dalším poplatkům pro studenty

Stáhni dokument
11.3.2019Opatření rektora č. 3/2019 

Opatření rektora k poplatkům pro uchazeče

Stáhni dokument
3.1.2019Opatření rektora č. 2/2019 

Opatření rektora č. 2/2019 k ubytovacím a sociálním stipendiím.

Stáhni dokument
3.9.2018Opatření rektora č. 10/2018 

Opatření rektora č. 10/2018 k ubytovacím a sociálním stipendiím.

Stáhni dokument
25.6.2018Opatření rektora č. 9/2018 

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Stáhni dokument
21.3.2018Opatření rektora č. 6/2018 

Opatření rektora ke stipendiím na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2018

Stáhni dokument
1.3.2018Opatření rektora č. 5/2018 

Opatření rektora k dalším poplatkům pro studenty.

Stáhni dokument
1.3.2018Opatření rektora č. 4/2018 

Opatření rektora k poplatkům pro uchazeče.

Stáhni dokument
15.5.2018Opatření rektora č. 4/2018 - dodatek 

Opatření rektora č. 4/2018 - dodatek

Stáhni dokument
2.1.2018Opatření rektora č. 1 / 2018 

Opatření rektora č. 1/2018 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
30.9.2017Opatření rektora č. 10 / 2017 

Opatření rektora č. 10/2017 k mimořádným a podmíněným zápisům do vyššího ročníku - prodloužení termínu.

Stáhni dokument
30.8.2017Opatření rektora č. 9/2017 

Opatření rektora č. 9/2017 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
5.6.2017Opatření rektora č. 6/2017 

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Stáhni dokument
17.3.2017Opatření rektora č. 5/2017 

Opatření rektora č. 5/2017 ke stipendiím na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2017

Stáhni dokument
1.3.2017Opatření rektora č. 4/2017 

Opatření rektora č. 4/2017 k dalším poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2017/2018 pro studenty v akreditovaných studijních programech a účastníky programů a kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV)

Stáhni dokument
1.3.2017Opatření rektora č. 3/2017 

Opatření rektora č. 3/2017 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2017/2018 pro uchazeče o studium v akreditovaných vysokoškolských studijních programech a programech a kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV)

Stáhni dokument
18.1.2017Opatření rektora č. 2/2017 

Opatření rektora č. 2/2017 k doručování písemností studentům.

Stáhni dokument
3.1.2017Opatření rektora č. 1/2017 

Opatření rektora č. 1/2017 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
30.9.2016Opatření rektora č. 12/2016 

Opatření rekora č. 12/2016 k mimořádným a podmíněným zápisům do vyššího ročníku - prodloužení termínu.

Stáhni dokument
1.9.2016Opatření rektora č. 11/2016 

Opatření rektora č. 11/2016 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
24.3.2016Opatření rektora č. 9/2016 

Opatření rektora č. 9/2016 ke stipendiím na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2016

Stáhni dokument
8.3.2016Opatření rektora č. 8/2016 

Podmínky k přijímání uchazečů do bakalářského studia studijního programu ,,Speciální pedagogika" se studijním oborem ,,Speciální pedagogika-vychovatelství" pro akademický rok 2016/2017

Stáhni dokument
1.3.2016Opatření rektora č. 7/2016 

Opatření rektora č. 7/2016 k dalším poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2016/2017 pro studenty v akreditovaných studijních programech a účastníky programů a kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV)

Stáhni dokument
18.1.2017Opatření rektora č. 6/2016 - dodatek č. 2 

Opatření rektora č. 6/2016 - dodatek č. 2 k poplatkům spojeným se studiem na akdemický rok 2016/2017 pro uchazeče o studium v akreditovaných vysokoškolských studijních programech a programech a kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV)

Stáhni dokument
30.4.2016Opatření rektora č. 6/2016 - dodatek č. 1 

Opatření rektora č. 6/2016 - dodatek č. 1 k poplatkům spojeným se studiem na akdemický rok 2016/2017 pro uchazeče o studium v akreditovaných vysokoškolských studijních programech a programech a kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV)

Stáhni dokument
1.3.2016Opatření rektora č. 6/2016 

Opatření rektora č. 6/2016 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2016/2017 pro uchazeče o studium v akreditovaných vysokoškolských studijních programech a programech a kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV)

Stáhni dokument
10.2.2016Opatření rektora č. 5/2016 

Podmínky k přijímání uchazečů do bakalářského studia studijních oborů s výukou v cizím jazyce pro akademický rok 2016/2017

Stáhni dokument
10.2.2016Vice-Chancellor’s Ruling no. 5/2016. 

Vice-Chancellor's Ruling no. 5/2016 Criteria for acceptance of candidates for bachelor's study for fields of study with tuition in a foreign language for the academic year 2016/2017

Stáhni dokument
29.1.2016Opatření rektora č. 4/2016 

Podmínky k přjímání uchazečů do bakalářského studia studijního programu ,,Specializace v pedagogice" se studijním oborem ,,Vzdělávání dospělých" pro akademický rok 2016/2017

Stáhni dokument
29.1.2016Opatření rektora č. 3/2016 

Podmínky k přijímání uchazečů do navazujícího magisterského studia studijního programu ,,Pedagogika" se studijním oborem ,,Andragogika" pro akademický rok 2016/2017

Stáhni dokument
4.1.2016Opatření rektora č. 1/2016 

Opatření rektora č. 1/2016 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
8.10.2015Opatření rektora č. 21/2015 

Způsob nakládání s odpadem vznikajícím v prostorách UJAK

Stáhni dokument
30.9.2015Opatření rektora č. 20/2015 

Opatření rektora č. 20/2015 k mimořádným a podmíněným zápisům do vyššíbo ročníku - prodloužení termínu

Stáhni dokument
23.9.2015Opatření rektora č. 19/2015 

Opatření rektora č. 19/2015 k zajištění možnosti pokračovaní ve studiu a zachování postavení studenta stávajících studentů v navazujícím magisterském studijním programu ,,Speciální pedagogika"

Stáhni dokument
8.9.2015Opatření rektora č. 18/2015 

Opatření rektora č. 18/2015 - Posun výuky zimního semestru akademického roku 2015/2016.

Stáhni dokument
4.9.2015Opatření rektora č. 16/2015 

Opatření rektora č. 16/2015 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
25.6.2015Opatření rektora č. 13/2015 

Opatření rektora č. 13/2015 ke stipendiím na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2015

Stáhni dokument
12.5.2015Opatření rektora č. 12/2015 

Opatření rektora č. 12/2015 k průběhu dílčích zkoušek

Stáhni dokument
5.5.2015Opatření rektora č. 11/2015 

Opatření rektora č. 11/2015 k dalším poplatkům (pro studenty UJAK)

Stáhni dokument
5.5.2015Opatření rektora č. 10/2015 

Opatření rektora č. 10/2015 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2015/2016 (pro uchazeče o rigorózní řízení)

Stáhni dokument
29.1.2016Opatření rektora č. 9/2015 - dodatek č. 1 

Opatření rektora č. 9/2015 - dodatek č. 1 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2015/2016 (pro uchazeče o studiu)

Stáhni dokument
5.5.2015Opatření rektora č. 9/2015 

Opatření rektora č. 9/2015 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2015/2016 (pro uchazeče o studium)

Stáhni dokument
23.4.2015Opatření rektora č. 8/2015 

Opatření rektora č. 8/2015 - Převedení studentů navazujícího magisterského studia studijního programu ,,Speciální pedagogika" se studijním oborem ,,Speciální pedagogika" do studijního programu ,,Speciální pedagogika" se studijním oborem ,,Speciální pe

Stáhni dokument
30.3.2015Opatření rektora č. 7/2015 

Opatření rektora č. 7/2015 ke státním závěrečným zkouškám v roce 2015

Stáhni dokument
3.2.2015Opatření rektora č. 2/2015 

Opatření rektora č. 2/2015 - Podmínky k přijímání uchazečů do navazujícího magisterského studia studijního programu ,,Pedagogika" se studijním oborem ,,Andragogika" pro akademický rok 2015/2016

Stáhni dokument
6.1.2015Opatření rektora č. 1/2015 

Opatření rektora č. 1/2015 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
10.8.2015Opatření rektora č. 11/2014 

Opatření rektora č. 11/2014 k převedení studentů navazujícího magisterského studia studijního programu ,,Speciální pedagogika" se studijním oborem ,,Speciální pedagogika- učitelství" do studijního programu ,,Speciální pedagogika" se studijním oborem ,

Stáhni dokument
29.9.2014Opatření rektora č. 10/2014 

Opatřeni rektora č. 10/2014 ke komunikaci zaměstnanců UJAK s vnějšími subjekty

Stáhni dokument
2.9.2014Opatření rektora č. 9/2014 

Opatření rektora č. 9/2014 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
5.6.2014Opatření rektora č. 8/2014 

Opatření rektora č. 8/2014 k průběhu SZZK

Stáhni dokument
31.3.2014Opatření rektora č. 7/2014 

Opatření rektora č. 7/2014 - Podmínky k přijetí uchazečů navazujícího magisterského studia studijního programu "Pedagogika" se studijním oborem "Andragogika"

Stáhni dokument
12.3.2014Opatření rektora č. 6/2014 

Opatření rektora č. 6/2014 ke stipendiím na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2014

Stáhni dokument
17.3.2014Opatření rektora č. 5/2014 

Opatření rektora č. 5/2014 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2014/2015 (pro uchazeče o rigorózní řízení)

Stáhni dokument
17.3.2014Opatření rektora č. 4/2014 

Opatření rektora č. 4/2014 k dalším poplatkům (pro studenty UJAK)

Stáhni dokument
17.3.2014Opatření rektora č. 3/2014 

Opatření rektora č. 3/2014 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2014/2015 (pro uchaze če o studium)

Stáhni dokument
14.2.2014Opatření rektora č. 2/2014 

Opatření rektora č. 2/2014 k délce trvání rigorózního řízení

Stáhni dokument
6.1.2014Opatření rektora č. 1/2014 

Opatření rektora č. 1/2014 k ubytovacím a sociálním stipendiím.

Stáhni dokument
7.10.2013Opatření rektora č. 12/2013 

Opatření rektora č. 12/2013 upravující úřední hodiny některých oddělení pro veřejnost na UJAK

Stáhni dokument
3.10.2013Opatření rektora č. 11/2013 

Opatření rektora č. 11/2013 k mimořádným a podmíněným zápisům do vyššího ročníku - prodloužení termínu

Stáhni dokument
29.8.2013Opatření rektora č. 10/2013 

Opatření rektora č. 10/2013 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
3.7.2013Opatření rektora č. 9/2013 

Opatření rektora č. 9/2013 k uznávání zkoušek a zápočtů.

Stáhni dokument
24.6.2013Opatření rektora č. 8/2013 

Opatření rektora č. 8/2013 o práci v sobotu a neděli

Stáhni dokument
11.4.2013Opatření rektora č. 5/2013 

Opatření rektora č. 5/2013 ke stipendiím na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2013

Stáhni dokument
18.4.2013Opatření rektora č. 4/2013 

Opatření rektora č. 4/2013 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2013/2014 (pro uchazeče o rigorózní řízení)

Stáhni dokument
18.4.2013Opatření rektora č. 3/2013 

Opatření rektora č. 3/2013 k dalším poplatkům (pro studenty UJAK)

Stáhni dokument
18.4.2013Opatření rektora č. 2/2013 

Opatření rektora č. 2/2013 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2013/2014 (pro uchazeče o studium)

Stáhni dokument
24.6.2013Opatření rektora č. 2/2013 dodatek č. 1 

Opatření rektora č. 2/2013 dodatek č. 1 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2013/2014

Stáhni dokument
7.1.2013Opatření rektora č. 1/2013 

Opatření rektora č. 1/2013 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
20.11.2012Opatření rektora č. 9/2012 

Opatření rektora č. 9/2012, jímž se stanovují Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Jana Amose Komenského Praha

Stáhni dokument
16.10.2012Opatření rektora č. 8/2012 

Opatření rektora č. 8/2012 k uznávání zkoušek a zápočtů

Stáhni dokument
31.8.2012Opatření rektora č. 6/2012 

Opatření rektora č. 6/2012 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
25.5.2012Opatření rektora č. 5/2012 

Opatření rektora č. 5/2012 o přípravě a průběhu promocí UJAK

Stáhni dokument
16.2.2012Opatření rektora č. 4/2012 

Opatření rektora č. 4/2012 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2012/2013 (pro uchazeče o rigorózní řízení)

Stáhni dokument
16.2.2012Opatření rektora č. 3/2012 

Opatření rektora č. 3/2012 k dalším poplatkům (pro studenty UJAK)

Stáhni dokument
16.2.2012Opatření rektora č. 2/2012 

Opatření rektora č. 2/2012 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2012/2013 (pro uchazeče o studium)

Stáhni dokument
5.12.2012Opatření rektora č. 2/2012 - dodatek 

Dodatek k Opatření rektora č. 2/2012 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2012/2013 (pro uchazeče o studium)

Stáhni dokument
17.1.2012Opatření rektora č. 1/2012 

Opatření rektora č. 1/2012 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
17.1.2012Opatření rektora č. 8/2011 

Opatření rektora č. 8/2011 pro využívání školních děl vytvořených studenty v rámci výuky

Stáhni dokument
17.1.2012Opatření rektora č. 7/2011 

Opatření rektora č. 7/2011 k řádným, mimořádným a podmíněným zápisům do prvního a vyšších ročníků

Stáhni dokument
17.1.2012Opatření rektora č. 6/2011 

Opatření rektora č. 6/2012 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument
21.12.2012Opatření rektora č. 5/2011 

Opatření rektora č. 5/2011 o harmonogramu a podmínkách tvorby rozvrhů výuky

Stáhni dokument
17.1.2012Opatření rektora č. 4/2011 

Opatření rektora č. 4/2011 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2011/2012 (pro uchazeče o rigorózní řízení)

Stáhni dokument
17.1.2012Opatření rektora č. 3/2011 

Opatření rektora č. 3/2011 k dalším poplatkům (pro studenty UJAK)

Stáhni dokument
17.1.2012Opatření rektora č. 2/2011 

Opatření rektora č. 2/2011 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2011/2012 (pro uchazeče o studium)

Stáhni dokument
17.1.2012Opatření rektora č. 1/2011 

Opatření rektora č. 1/2011 k ubytovacím a sociálním stipendiím

Stáhni dokument

Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter