Zahraniční styky

Mobilita, studium, zkušenosti

Univerzita Jana Amose Komenského Praha spolupracuje s mnoha partnerskými univerzitami po celém světě. Díky této spolupráci mají studenti možnost zapojit se například do programu Erasmus+, strávit část studia v zahraničí nebo nasbírat zkušenosti na pracovních stážích. V rámci této mobility zve univerzita na svou půdu také odborníky z partnerských univerzit a pedagogové UJAK Praha vyjíždějí přednášet do zahraničí.

Zahraniční oddělení koordinuje a zodpovídá za realizaci programů a projektů mezinárodní spolupráce v oblasti mobilit, meziuniverzitní spolupráce, vyhledávání partnerů, internacionalizace a prezentaci UJAK Praha v zahraničí.

Zahraniční oddělení se snaží rozvíjet mezinárodní prostředí na UJAK Praha. Zveme proto všechny studenty, zaměstnance i vyučující, aby se zapojili do aktivit směřujících k vytvoření přátelského a multikulturního prostředí.