Základní informace

Ve výzkumu, vývoji a inovacích se UJAK zaměřuje především na pedagogické vědy, ekonomické vědy, evropskou problematiku, sociální a mediální komunikaci, další vzdělávání a moderní vzdělávací formy a metody. V těchto oblastech má UJAK zkušenosti s uskutečňováním a řízením i rozsáhlejších mezinárodních projektů. UJAK uskutečňuje projekty v oblasti základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, projekty vývojové i rozvojové. Tím pokrývá celý inovační řetězec. V roce 2010 získala UJAK postavení výzkumné organizace ve smyslu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. UJAK disponuje širokou sítí zahraničních partnerských institucí, se kterými spolupracuje ve výzkumu i mezinárodní mobilitě studentů a akademických pracovníků. Naše univerzita podporuje účast studentů ve výzkumných projektech a uplatnění akademického výzkumu v praxi.

Chcete se dozvědět více?


Aktualizace dlouhodobé záměru


Dlouhodobý záměr