Věda a výzkum

Základní informace

Ve výzkumu, vývoji a inovacích se UJAK zaměřuje především na pedagogické vědy, ekonomické vědy, evropskou problematiku, sociální a mediální komunikaci, další vzdělávání a moderní vzdělávací formy a metody. V těchto oblastech má UJAK zkušenosti s uskutečňováním a řízením i rozsáhlejších mezinárodních projektů.UJAK uskutečňuje projekty v oblasti základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, projekty vývojové i rozvojové. Tím pokrývá celý inovační řetězec.Oddělení pro vědu a výzkum

Oddělení pro vědu a výzkum poskytuje odbornou a administrativní podporu pro vědeckou činnost UJAK.


Centrum pro vědu a Centrum distančního vzdělávání


Katedra speciální pedagogiky

Katedra andragogiky


Odborné semináře UJAK

Katedra speciální pedagogiky

Evaluation RO2020