Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Akreditace

Název SP Typ Forma výuky Standardní doba studia Dostupnost pro osoby se ZTP Platnost
Andragogika Mgr. P,K 2 roky Ano 30. 6. 2019 1
Andragogika Ph.D. P,K 3 roky Ano 1. 3. 2017 1
Adult education - AJ Bc. P,K 3 roky Ano 30. 6. 2017 1
Audiovizuální komunikace a tvorba
Bc. P,K 3 roky
Ano 30. 9. 2016 1
Bezpečnostní studia
Bc P,K 3 roky
Ano 31. 12. 2017 1, 2
European Economic and Public Administration Studies – AJ Bc. P,K 3 roky Ano 31. 7. 2017 1
Evropská hospodářská studia
Bc P,K 3 roky Ano 31. 7. 2017 1
Evropská hospodářská studia
Ing. P,K 2 roky Ano 1. 3. 2019 1, 3
Management cestovního ruchu
Bc. P,K 3 roky Ano 31. 7. 2019 1, 2
Management cestovního ruchu
Ing. P,K 2 roky Ano 1. 3. 2017 1, 2
Manažerská studia - řízení lidských zdrojů
Bc. P,K 3 roky Ano 30. 4. 2020 1, 3
Právo v podnikání
Bc. P,K 3 roky Ano 30. 9. 2016 1
Scénická a mediální studia
Bc. P,K 3 roky Ano 30. 9. 2016 1
Sociální a mediální komunikace
Bc. P,K 3 roky Ano 1. 3. 2019 1, 3
Sociální a mediální komunikace
Mgr. P,K 2 roky Ano 1. 3. 2019 1, 3
Speciální pedagogika - vychovatelství
Bc. P,K 3 roky Ano 30. 9. 2019 1
Speciální pedagogika
Ph.D. P,K 3 roky
Ano 1. 3. 2019 1, 2
Vzdělávání dospělých
Bc. P,K 3 roky Ano 30. 6. 2017 1

1) Na základě přechodných ustanovení novely platí automatické prodloužení aktuálně platných akreditací studijních programů (Čl. II, Přechodná ustanovení, odst. 4):

„Akreditované studijní programy, které uskutečňují vysoké školy podle dosavadních právních předpisů k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; po tuto dobu zůstává zachováno i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory.“

2) Omezeno přijímaní studentů.

3) Omezeno přijímání studentů od akademického roku 2017/2018.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter