Složení Disciplinární komise UJAK

PhDr. Milan Demjanenko, Ph.D. – předseda

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D. – člen

Mgr., Ing. Miloš Novotný – člen, student

Mgr. Jakub Chochola – člen, student