Složení Disciplinární komise UJAK

PhDr. Milan Demjanenko, Ph.D. – předseda

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D. – člen

Mgr. Martin Hříbek, DiS. – člen, student

Mgr. Jakub Chochola – člen, student