Složení Disciplinární komise UJAK

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D. – předseda

Mgr. Markéta Šonková – člen

Mgr. Martin Hříbek, DiS. – člen, student

Mgr. Jakub Chochola – člen, student