Oznámení o možnosti převzít písemnosti

Zde naleznete přehled oznámení o možnosti převzít písemnosti, které se nepodařilo doručit na adresy studentů nahlášené pro doručování. Písemnosti jsou po dobu patnácti dnů od vyvěšení oznámení na úřední desce připraveny k vyzvednutí na studijním oddělení.

 Oznámení o možnosti převzít písemnosti