Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Studium a výzkum

Pro UJAK je charakteristické též rozsáhlé působení v oblasti celoživotního vzdělávání, kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, jazykových kurzů včetně oprávnění udělovat mezinárodně uznávané jazykové eurocertifikáty TELC. V kurzech celoživotního vzdělávání lze získat studijní kredity započitatelné ve vysokoškolských studijních programech UJAK.

UJAK je členem nejvýznamnějších národních i mezinárodních univerzitních asociacích a grémiích: rektor UJAK je místopředsedou České konference rektorů, UJAK má zastoupení v Předsednictvu Rady vysokých škol a je individuálním členem Evropské univerzitní asociace.

Ve výzkumu, vývoji a inovacích se UJAK zaměřuje na speciální pedagogiku, vzdělávání dospělých, evropská hospodářskosprávní studia včetně MBA, mediální studia, další vzdělávání a moderní vzdělávací formy a metody (kombinované studium, distanční studium, e-learning). V těchto oblastech má UJAK rozsáhlé zkušenosti s uskutečňováním a řízením rozsáhlejších projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. UJAK je finančně stabilní institucí schopnou vyhovět nárokům na předfinancování projektů. Zahraniční spolupráci uskutečňuje UJAK se smluvními partnery, univerzitami v EU i mimo EU, např. v Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Norsku, Skotsku, Slovensku, Turecku, Kazachstánu a Číně. Od roku 2010 má UJAK postavení výzkumné organizace a je zařazena v registru subjektů Informačního systému výzkumu a vývoje mezi výzkumné organizace ve smyslu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter