Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


O nás

Tradice a kvalitní obory

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. vznikla původně jako Vysoká škola Jana Amose Komenského, s.r.o. v roce 2001 na základě státního souhlasu a akreditace prvního studijního programu a oboru. V roce 2006 se po akreditaci doktorského studijního programu stala na základě návrhu Akreditační komise vysokou školou univerzitního typu a byla přejmenována na Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

První soukromá univerzita

V současné době má UJAK akreditováno 9 bakalářských oborů, 4 oborů magisterských, 2 obory doktorské, je oprávněna udělovat titul PhDr. a současně nabízí možnost studovat v programu Master of Business Administration se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů a Evropskou unii a získat titul MBA (mezinárodní akreditace FIBAA, Bonn). UJAK nabízí možnost studovat prezenčně i kombinovanou formou s víkendovými soustředěními. Na škole stabilně studuje cca 5500 studentů

UJAK je první soukromou univerzitou v České republice a podle počtu studentů je největší ze všech českých soukromých vysokých škol. UJAK jako jediná soukromá vysoká škola nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený na vzájemně prostupných studijních programech bakalářských, magisterských a programů doktorských, včetně oprávnění konat rigorózní řízení. UJAK takto nabízí možnost získání širokého spektra univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D.) a profesního titulu MBA.

UJAK má sídlo v Praze, udržuje též významnou spolupráci se státní správou a regionální samosprávou. Pro rozvoj vysokoškolských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání UJAK je zásadní spolupráce se zaměstnavateli a dynamická reakce na měnící se požadavky trhu práce. Programy jsou vyvíjeny, uskutečňovány a průběžně modifikovány podle požadavků zaměstnavatelů, studentů a obecně trhu práce. UJAK má dlouhodobé zkušenosti se vzdělávacími projekty v oblasti vzdělávání dospělých, poradenství, dalšího vzdělávání, rozvoje vzdělávání v regionech, přizpůsobování vzdělávání požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce pro všechny skupiny obyvatel.

Mohlo by Vás zajímat


Studium a výzkum


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter