Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


O nás

Tradice a kvalitní obory

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. vznikla původně jako Vysoká škola Jana Amose Komenského s.r.o. v roce 2001 na základě státního souhlasu a akreditace prvního studijního programu a oboru. V roce 2006 se po akreditaci doktorského studijního programu stala na základě návrhu Akreditační komise vysokou školou univerzitního typu a byla přejmenována na Univerzitu Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

První soukromá univerzita

V současné době má UJAK akreditováno 13 bakalářských studijních oborů (včetně dvou cizojazyčných mutací), 4 studijní obory magisterské a 2 studijní obory doktorské. UJAK též uskutečňuje prestižní, mezinárodně akreditovaný program Master of Business Administration (MBA) se zaměřením na řízení lidských zdrojů a Evropskou unii. UJAK dlouhodobě nabízí možnost studovat prezenčně i kombinovanou formou.

UJAK je první soukromou univerzitou v České republice. UJAK nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený na vzájemně prostupných studijních programech bakalářských, magisterských a programů doktorských. UJAK takto nabízí možnost získání širokého spektra univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., Ph.D.) a profesního titulu MBA.

UJAK má sídlo v Praze, udržuje též významnou spolupráci se státní správou a regionální samosprávou. Pro rozvoj vysokoškolských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání UJAK je zásadní spolupráce se zaměstnavateli a dynamická reakce na měnící se požadavky trhu práce. Programy jsou vyvíjeny, uskutečňovány a průběžně modifikovány podle požadavků zaměstnavatelů, studentů a obecně trhu práce. UJAK má dlouhodobé zkušenosti se vzdělávacími projekty v oblasti vzdělávání dospělých, poradenství, dalšího vzdělávání, rozvoje vzdělávání v regionech, přizpůsobování vzdělávání požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce pro všechny skupiny obyvatel

 

Mohlo by Vás zajímat


Studium a výzkum


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter