Akreditace

Název SP Typ Forma výuky Standardní doba studia Dostupnost pro osoby se ZTP Platnost
Andragogika Bc. P.K 3 roky Ano 15. 05. 2025
Komunikační studia Bc. P.K 3 roky Ano 7. 01. 2026
Mezinárodní vztahy a diplomacie Bc. P.K 3 roky Ano 10. 05. 2023
Právo v podnikání Bc. P.K 3 roky Ano 15. 05. 2025
Resocializační a penitenciární pedagogika Bc. P.K 3 roky Ano 11. 10. 2023
Speciální pedagogika Bc. P,K 3 roky Ano 9. 12. 2024
Andragogika Mgr. P,K 2 roky Ano 31. 12. 2024 1
Andragogika Ph.D. P,K 3 roky Ano 31. 12. 2024 1
Audiovizuální komunikace a tvorba Bc. P,K 3 roky Ano 31. 12. 2024 1
Evropská hospodářskosprávní studia
Bc. P,K 3 roky Ano 31. 12. 2024 1
Právo v podnikání
Bc. P,K 3 roky Ano 31. 12. 2024 1
Scénická a mediální studia
Bc. P,K 3 roky Ano 31. 12. 2024 1
Speciální pedagogika – vychovatelství
Bc. P,K 3 roky Ano 31. 12. 2024 1
Vzdělávání dospělých
Bc. P,K 3 roky Ano 31. 12. 2024 1

1) Na základě zákona č. 137/2016 a zákona č. 168/2018 Sb. platí automatické prodloužení aktuálně platných akreditací studijních programů:

„Akreditované studijní programy, které uskutečňují vysoké školy podle dosavadních právních předpisů k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však na dobu do 31. prosince 2024; po tuto dobu zůstává zachováno i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory.“