UJAK získala aktualizovanou chartu Erasmus na nové období

Na základě úspěšného zapojení do programu Erasmus+ získala UJAK aktualizovanou chartu Erasmus na nové programové období 2021-2027. Navýšený rozpočet pro toto období umožňuje zapojení většího množství účastníků i širšího spektra institucí. Důraz je kladen na výraznější otevřenost programu a větší podporu účastníků s omezenými příležitostmi, zjednodušení a digitalizaci administrace programu, možnost snazšího navázání spolupráce s ostatními institucemi a rovněž na navýšení příspěvků na šetrnější způsob dopravy.

„V předchozím období UJAK úspěšně splnila všechny závazky, mezi něž patřila například podpora studentské mobility a mobilita akademických i neakademických pracovníků, nastavení studijních plánů, uznávání výsledků studia a mnoho dalších. Zahraniční spolupráci uskutečňuje UJAK s 53 smluvními partnery, univerzitami v EU i mimo EU, např. v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Švédsku či Turecku,“ vysvětluje Mgr. Monika Soukupová ze Zahraničního oddělení UJAK.

V důsledku pandemie covid-19 probíhá v tomto akademickém roce převážná většina studentských i zaměstnaneckých mobilit virtuálně, avšak v současné době se studenti již mohou přihlašovat do výběrového řízení na studijní pobyty pro příští akademický rok, které by s velkou pravděpodobností již mohly proběhnout fyzicky. „Rovněž u zaměstnaneckých mobilit předpokládáme, že v příštím akademickém roce budou akademičtí i neakademičtí pracovníci moci navštívit partnerské instituce osobně,“ uzavírá magistra Soukupová.