UJAK hluboce želí předčasného odchodu prof. Viery Prusákové

Univerzita Jana Amose Komenského Praha hluboce želí předčasného odchodu prof. PhDr. Viery Prusákové, CSc., nestorky česko-slovenské andragogiky, výborné kolegyně a skvělé pedagožky. Paní profesorko, nezapomeneme.