UJAK hluboce želí předčasného odchodu PhDr. Otakara Šoltyse, CSc.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha hluboce želí předčasného odchodu PhDr. Otakara Šoltyse, CSc., skvělého jazykovědce, sémiotika, pedagoga, kolegy a přítele. Nezapomeneme.