Výukové pobyty učitelů a školení zaměstnanců

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. je do Programu celoživotního učení Lifelong Learning Programme (dříve Socrates) zapojena od akademického roku 2005/2006. V období 2007 – 2014 byla držitelkou Erasmus Extended University Charter. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o. je držitelkou Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na období 2014 – 2020, což ji opravňuje k účasti na programu Erasmus+.

Více informací o nabídkách programu Erasmus+ a dalších možnostech zapojení vyučujících, zaměstnanců a kateder do programů a projektů EU naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz.

V rámci programu Erasmus+ mají vyučující a zaměstnanci, kteří mají na UJAK Praha zaměstnanecký poměr (HPP, DPP), možnost účastnit se především následujících aktivit:

  • Výukové pobyty učitelů na partnerských institucích UJAK
  • Školení zaměstnanců v podnicích

VÝUKOVÉ POBYTY UČITELŮ NA PARTNERSKÝCH INSTITUCÍCH

Program Erasmus+ nabízí možnost výuky na partnerských institucích. Seznam partnerských institucí naleznete zde.

Na partnerské instituci je třeba realizovat minimálně 8 hodin výuky, maximálně lze na výukovém pobytu strávit 2 měsíce.

Na celý pobyt v rámci programu Erasmus+ obdrží vyučující finanční podporu na ubytování, cestovní a další náklady.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Program Erasmus+ nabízí možnost odborného školení v zahraniční organizaci, včetně jazykových kurzů.

Zaměstnanec může strávit na hostitelské organizaci minimálně 2 dny a maximálně 2 měsíce.

Na celý pobyt v rámci programu Erasmus obdrží zaměstnanci finanční podporu na ubytování, cestovní a další náklady.

V případě zájmu o kteroukoliv aktivitu programu Erasmus+ nás, prosím, kontaktujte na Zahraničním oddělení, telefonicky na čísle +420 267 199 034 (případně l.234), nebo e-mailem na adrese: international@ujak.cz