Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Rigorózní řízení - aktuálně neběží přijímací řízení

Rigorózní řízení probíhá na základě předložené přihlášky a dalších dokumentů/příloh (1) bez přijímacích zkoušek.

Termín pro podání přihláškynení časově omezený, přihlášky lze podávat v průběhu celého akademického roku.
Rigorózní řízení ukončené státní rigorózní zkouškou je určeno pro absolventy:

Speciální pedagogika – absolventi studijního programu Speciální pedagogika (magisterský studijní program)

Andragogika – absolventi studijního programu Pedagogika, oboru Andragogika (magisterský studijní program)

Přihláška k rigoróznímu řízení zde (formulář ke stažení).

(1) Dokumenty (ověřené kopie)/přílohy k přihlášce:

  • vysokoškolský diplom (magisterský studijní program);
  • dodatek k diplomu, event. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
  • strukturovaný životopis uchazeče;
  • projekt připravované rigorózní práce (název práce a její osnova).

Poplatek za rigorózní řízení

Výše poplatku je stanovena Opatřením rektora zde.

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: identifikační číslo (ID) oznámené ve vyrozumění o přijetí přihlášky k rigoróznímu řízení zakončenému státní rigorózní zkouškou

 

 

Informace k rigoróznímu řízení

Opatření rektora č. 2/2014


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter