Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Magisterské studium

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020

Andragogika

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby:

 • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné si přihlášku vyzvednout a vyplnit přímo na studijním oddělení. Úřední hodiny zde.

Termíny pro podání přihlášky:

1. termín – do 31. 3.

2. termín – do 15. 9.

Dále individuálně do naplnění kapacity.

Přijímací řízení probíhá na základě předložené přihlášky ke studiu na vysoké škole a dalších dokumentů/příloh * bez přijímacích zkoušek.

* Magisterské studium – dokumenty/přílohy k přihlášce:

 • vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, event. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce z absolvovaného bakalářského studia v úředně ověřených kopiích (absolventi UJAK vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu nepředkládají);
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (řízení (dokladem je např. útržek složenky nebo výpis z účtu);
 • dvě průkazové fotografie - zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno.

Pro uchazeče hlásící se na magisterské studium do jiného studijního oboru než který absolvovali v bakalářském studiu, je podmínkou pro přijetí do studia absolvování vyrovnávacího kurzu v délce 3 dnů (kurz probíhá v rámci celoživotního vzdělávání a týká se oboru, do jehož studia se uchazeč hlásí). Kurz je zpoplatněn viz informace zde. Pozvánky k účasti na kurzu se uchazečům zasílají nejdříve během července a to na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole. Kurz se obvykle koná v měsíci září.

* Uchazeči o studium, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání v zahraniční (mimo Slovenské republiky), přikládají k přihlášce následující dokumenty:

 • vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, event. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce z absolvovaného bakalářského studia v úředně ověřených kopiích;
 • úřední překlad diplomu a dodatku/vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřených kopiích;
 • osvědčení o rovnocennosti získaného zahraničního vzdělání;
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (řízení (dokladem je např. útržek složenky nebo výpis z účtu);
 • dvě průkazové fotografie - zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno.

 

V přihlášce není vyžadováno vyplnění prospěchu ze střední školy a dále potvrzení od lékaře ani od zaměstnavatele.

Poplatek za přijímací řízení 500,- Kč

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

Poplatek za přijímací řízení je nevratný.

V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze hradit v hotovosti na pokladně školy.

V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem doručí.

Termíny Dnů otevřených dveří naleznete zde.

Máte dotazy? Zkuste se podívat na seznam často kladených dotazů.

Další informace o přijímacím řízení
Studijní oddělení (Roháčova 63, Praha 3)
Úřední hodiny, seznam pracovníků studijního oddělení i kontakty naleznete ZDE

Vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení
Roháčova 63
130 00 Praha 3


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter