Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Bakalářské studium

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020

Resocializační a penitenciární pedagogika - nový studijní program

Mezinárodní vztahy a diplomacie - nový studijní program

Audiovizuální komunikace a tvorba

Evropská hospodářskosprávní studia

Právo v podnikání

Scénická a mediální studia

Speciální pedagogika - vychovatelství

Vzdělávání dospělých

 

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby:

 • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné si přihlášku vyzvednout a vyplnit přímo na studijním oddělení. Úřední hodiny zde.

Termíny pro podání přihlášky:

1. termín – do 31. 3.

2. termín – do 15. 9.

Dále individuálně do naplnění kapacity.

Přijímací řízení probíhá na základě předložené přihlášky ke studiu na vysoké škole a dalších dokumentů/příloh * bez přijímacích zkoušek.

* Bakalářské studium – dokumenty/přílohy k přihlášce:

 • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii;
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem je např. útržek složenky nebo výpis z účtu);
 • dvě průkazové fotografie – zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno.

* Bakalářské studium pro absolventy VOŠ – dokumenty/přílohy k přihlášce:

 • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii;
 • diplom a vysvědčení o absolutoriu na vyšší odborné škole v úředně ověřených kopiích;
 • vyplněná žádost (formulář ke stažení zde);
 • příloha k žádosti v úředně ověřené kopii (informace viz formulář žádosti);
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem je např. útržek složenky nebo výpis z účtu);
 • doklad o zaplacení poplatku za žádost (300,-Kč, č.ú. viz poplatek za přijímací řízení);
 • dvě průkazové fotografie - zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno.

* Uchazeči o studium, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenské republiky), přikládají k přihlášce následující dokumenty:

 • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii;
 • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii;
 • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích;
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem je např. útržek složenky nebo výpis z účtu);
 • dvě průkazové fotografie – zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno.

V přihlášce není vyžadováno vyplnění prospěchu ze střední školy a dále potvrzení od lékaře ani od zaměstnavatele.

Poplatek za přijímací řízení 500,- Kč

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

Poplatek za přijímací řízení je nevratný.

V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze hradit v hotovosti na pokladně školy.

V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem doručí.

Termíny Dnů otevřených dveří naleznete zde.

Máte dotazy? Zkuste se podívat na seznam často kladených dotazů.

Další informace o přijímacím řízení
Studijní oddělení (Roháčova 63, Praha 3)
Úřední hodiny, seznam pracovníků studijního oddělení i kontakty naleznete ZDE

Vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení
Roháčova 63
130 00 Praha 3


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter