Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


MBA – Řízení lidských zdrojů a Evropská unie

Program je určen pro vedoucí pracovníky a manažery s odbornou praxí, kteří chtějí dále budovat svou vrcholovou kariéru v řídících strukturách na rozmanité úrovni, především v rámci zemí EU. Absolvent studia se stává špičkovým expertem v řízení lidských zdrojů v evropském institucionálním, ekonomickém a právním prostředí. Absolvent na pokročilé úrovni ovládá evropský institucionální, právní a ekonomický rámec organizace a její řízení s důrazem na rozvoj a řízení lidských zdrojů, aplikuje teoretické poznatky i praktické zkušenosti přímo v řešení komplexních problémů v obchodu, podnikání a řízení organizací. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent získá titul MBA.


Uplatnění absolventů:

  • ve vrcholovém managementu a řídících funkcích na nejrůznější úrovni
  • v oblasti ekonomického řízení v oblasti řízení školství a vzdělávání
  • v oblasti řízení rozvoje lidských zdrojů

Získaný titul Standardní doba studia Forma studia
MBA 3 semestry Kombinovaná

MBA – HR Management and the EU nyní také plně v anglickém jazyce!

Informace o přijímacím řízení naleznete zde


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter